LZA VĒSTIS B DAĻA INDEKSĒTA WEB OF SCIENCE

18-05-2018

No žurnāla elektroniskās versijas izdevēja De Gruyter ir saņemta ziņa, ka sākot ar šo gadu zinātniskais žurnāls LZA Vēstis B daļa (Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences), papildus jau bijušām datu bāzēm, sākts indeksēt arī vienā no zinātniskās literatūras indeksēšanas svarīgākajām platformām Clarivate Analytics - Web of Science (WoS). Te jāpaskaidro, ka WoS indeksē rakstus, kuri iekļauti gan izcilāko pasaules žurnālu datu bāzē (tā saucamā WoS Core Collection), tā arī dažās citās nozīmīgās datu bāzēs, piemēram, BIOSIS Citation Index, MEDLINE). Mūsu žurnāls pašreiz nav iekļauts minētajā Core Collection, bet ir ceļā uz Clarivate Analytics- Emerging Sources Citation Index un tiek indeksēts vairākās WoS atzītās datu bāzēs. Pēc žurnāla iekļaušanas WoS tajā parādās arī visi agrāk LZA Vēstu B daļā publicētie raksti. Meklējot citēšanu WoS platformā pie izvēles "Select a database" jāizvēlas opcija "All Databases". Ņemot vērā to, ka visos normatīvos dokumentos, kuri nosaka zinātnieka publikāciju kvalitāti, ir pieminēts WoS, nespecificējot izejas datu bāzi, daudziem kolēģiem tas var uzlabot statusu, jo papildus jau bijušai indeksācijai Scopus raksti ir indeksēti arī WoS.

Jādomā, ka iekļaušana WoS uzlabos arī LZA Vēstis B daļā publicēto rakstu citējamību. Par to jārūpējas arī autoriem, padarot savus rakstus redzamākus, piemēram, ievietojot tos platformā Research Gate, ievietojot savos internetā pieejamos institūta vai personiskos publikāciju sarakstos, individuāli informējot savā virzienā strādājošos kolēģus, arī neaizmirstot pie izdevības atsaukties uz saviem rakstiem turpmākās publikācijās.

Īzaks Rašals, akadēmiķis,
žurnāla "Proceedings of the Latvian Academy
of Sciences. Section B. Natural, Exact,
and Applied Sciences"
galvenais redaktors

Powered by Elxis - Open Source CMS