Sadarbības Projekti ar Ungāriju

12-06-2018

Latvijas Zinātņu akadēmija, divpusējās sadarbības līguma ietvaros ar Ungārijas Zinātņu akadēmiju, izsludina divpusējās mobilitātes programmas projektu pieteikumu konkursu 2019.-2021. gadam. Projekti ir paredzēti, lai uzlabotu sadarbību starp Latvijas un Ungārijas zinātniskajām institūcijām, stimulētu jaunu zinātnieku un studentu iesaistīšanos zinātnē un lai nodibinātu kontaktus nākotnes projektiem. Projektu konkursam var pieteikties no jebkuras zinātnes sfēras. Projektu ilgums - 3 gadi.

Projektu pieteikumus iesūtīt līdz 31. augustam pa pastu, adresējot to LZA Starptautiskajai daļai (Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050, Latvija), vai nosūtot to uz e-pastu:    !

Divpusējās mobilitātes programmas projekti neparedz akadēmiju līdzfinansējumu, bet akadēmijas finansiāli nodrošina zinātnieku uzturēšanos Ungārijā (apmaksā viesnīcas izdevumus un līgumā paredzēto dienas naudu) atbilstoši vizītes darba programmai. Zinātniekam pašam jārisina starptautiskā transporta biļešu samaksas jautājums. LZA nodrošina partnerakadēmiju nominēto zinātnieku uzturēšanos Latvijā un saskaņo zinātnisko programmu. Vieszinātnieki, kas ierodas LZA sadarbības līgumu ietvaros, galvenokārt tiek izmitināti Akadēmijas viesu istabās.

Powered by Elxis - Open Source CMS