LZA vadības tikšanās ar Īrijas Republikas vēstnieku

2-08-2018

2018. gada 2. augustā notika LZA vadības tikšanās ar Īrijas vēstnieku Džimu Henesi kungu (Jim Hennessy). Tikšanās uzskatāma par labu turpinājumu Īrijas Republikas prezidenta vizītei Latvijā š.g. jūnijā.

Vēstnieks Džims Henesi kungs pastāstīja par Īrijas ekonomikas attīstību kopš iestāšanās Eiropas Savienībā, Kohēzijas un citu Eiropas Savienības fondu nozīmi Īrijas attīstībā. Vēstnieks akcentēja tādu nākotnes attīstības prioritāti Īrijai un Latvijai kā augsto tehnoloģiju industrija.

LZA Viceprezidents, akadēmiķis A.Krasņikovs pastāstīja par LZA, tās aktivitātēm, akcentējot galvenās LZA darba prioritātes. I.Trapenciere, prezidenta padomniece starptautiskajos jautājumos, informēja par LZA starptautiskās sadarbības galvenajiem virzieniem, iezīmēja abu valstu zinātniskās sadarbības iespēju virzienus, kā arī īsi raksturoja konkrētu sadarbības projektu piedāvājumus mikrobioloģijā, organiskajā ķīmijā un farmakoloģijā (LZA korespondētājloceklis A.Rapoports, akadēmiķi V.Kluša, R.Muceniece, P.Trapencieris).

Dr. Ņ.Linde, Ekonomikas institūta direktore, īsi pastāstīja par institūtu un tā organizēto II Eiropas - Latvijas Ekonomikas forumu "INUDSTRIĀLĀ rEVOLŪCIJA 4.0: digitālā ekonomika, datu aizsardzība un labā prakse" š.g. 7.-8. septembrī. Vēstnieks Džims Henesi kungs augstu novērtēja Foruma programmas daudzveidīgo saturu un izteicās par iespējamo Īrijas referentu interesi piedalīties nākamajā Forumā.

Tika apspriesti arī tādi jautājumi kā zinātnes politikas veidošanās Īrijā un Latvijā, akadēmiju loma šajā procesā, inovāciju politika un migrācijas procesu pētniecība un klimata pārmaiņu pētniecība.

Pēc ieraksta LZA Viesu grāmatā viesi atvadījās, vienojoties, ka jau rudenī notiks nākamā LZA un Īrijas vēstnieka Džima Henesi kunga tikšanās, lai pamatīgāk apspriestu pirmajā tikšanās reizē izvirzītās tēmas.

Powered by Elxis - Open Source CMS