ECOSOC- LV aicina piedalīties II EIROPAS - LATVIJAS EKONOMIKAS FORUMĀ "INDUSTRIĀLĀ rEVOLŪCIJA 4.0.

29-08-2018

ECOSOC- LV aicina piedalīties
II EIROPAS - LATVIJAS EKONOMIKAS FORUMĀ "INDUSTRIĀLĀ rEVOLŪCIJA 4.0.:
digitālā ekonomika, datu drošība un atbilstības labā prakse" 2018. gada 7. - 8. septembrī

Foruma galvenie mērķi:

1. pievērst plašāku uzmanību visās tautsaimniecības nozarēs izmantojamām informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT) un Eiropas resursiem digitālās ekonomikas laikmetā, sekmējot Latvijas kā viedo tehnoloģiju valsts līderpozīcijas;

2. izmantot zinātnisko potenciālu un pētniecības pārnesi uzņēmējdarbībā, lai noteiktu jaunas nišas un avotus uzņēmējdarbības attīstībai saskaņā ar 21. gadsimta tendencēm ekonomikā, kā arī stimulējot digitālo drošību;

3. turpināt I Ekonomikas Forumā sekmīgi iedibināto praksi, Forumam kalpojot par platformu zinātnieku, uzņēmēju un politiķu pieredzes apmaiņai un sadarbībai, sekmējot ārvalstu un vietējo investoru ienākšanu un inovatīvu tautsaimniecību ilgtermiņā.

Powered by Elxis - Open Source CMS