Grindeks sveic laureātus

23-11-2008

10. novembrī, Starptautiskajā Zinātnes dienā, P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā AS Grindeks fonds Zinātnes un izglītības atbalstam um Latvijas Zinātņu akadēmija, muzikālo priekšnesumu pavadībā (renesanses ansambļa LUDUS dalībnieki Māra Birziņa un Aivars Asarītis), ar zelta un sudraba pūcēm sveica ķīmijas zinātnes izcilības un jaunos censoņus.

Svinīgo notikumu atklāja Fonda valdes priekšsēdētājs Kirovs Lipmans, pēc viņa runājošais LZA prezidents akadēmiķis Juris Ekmanis atzīmēja, ka zinātne valstī var attīstīties tikai tad, kad tai ir stabils un drošs atbalsts, tādēļ viens no Latvijas veiksmes stāstiem AS Grindeks un tā nodibinātais fonds skolotāju, studentu un zinātnieku atbalstam jau desmit gadus ir nozīmīgs atspaids ķīmijas, ķīmijas tehnoloģiju un farmācijas speciālistu sagatavošanai un zinātnes attīstībai. Tas jo jūtamāk ir šobrīd, kad tieši šajā laikā Saeimā spriež par zinātnes budžeta apcirpšanu. Zīmīgi, ka bijušais jauno zinātnieku balvas laureāts Dr. chem. Edgars Sūna šogad tiek sumināts jau kā jaunā laureāta Andreja Petuškova zinātniskais vadītājs. Tas liecina par pēctecību. Izglītības un zinātnes ministres padomniece Ārija Konstantīnova novēlēja šodienas Sudraba pūces laureātiem, jaunajiem zinātniekiem, savā zinātnieka mūžā sasniegt Zelta pūci un piedzīvot zinātnes kultu. LR Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Juris Bundulis arī teica kādu labu vārdu ķīmijas un farmācijas zinātnes produkcijas noņēmēju vārdā.

RTU doktorante Zanda BLUĶE Sudraba pūci izcīnījusi par darbu “mGluR ligandu meklējumi adamantanilurīnvielu rindā”. Darba zinātniskie vadītāji Dr. chem. Valerians Kauss un Mg. Marina Teus. Pēc RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes maģistrantūras beigšanas Zanda studē doktorantūrā un strādā Latvijas Organiskās sintēzes institūtā.

LU Ķīmijas fakultātes maģistrs Andrejs PETUŠKOVS, kurš arī strādā Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, apbalvots par darbu “Piridīnu funkcionalizēšana litijēšanas reakcijā”. Darba vadītājs – jau pieminētais Dr. chem. Edgars Sūna.

Kaspars VELDRE savu maģistra grādu ieguva LU Ķīmijas fakultātē, kur viņš turpina studēt doktorantūrā un strādā kā asistents. Viņš apbalvots par darbu “Moderno datu apstrādes metožu pielietošana detomidīna un medetomidīna kristālisko formu pētījumos”. Darba vadītājs – asoc. prof. Andris Actiņš.

Reinis VILŠĶĒRSTS maģistra grādu ieguva Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē, kur turpina studijas Farmācijas doktora programmā un strādā Latvijas Organiskās sintēzes institūtā. Viņš apbalvots par darbu “Mildronāta protektīvās aktivitātes izpēte ar diabētu saistīto kardiovaskulāro slimību modeļos”. Viņa darba vadītājas ir LZA kor. loc. Dr. chabil.biol. Ruta Muceniece un Dr. pharm. Maija Dambrova.

Zelta pūci par ieguldījumu valstiskās neatkarības atjaunošanā, mūža devumu un rezultatīvu darbu Latvijas, Baltijas un Eiropas zinātnes vēstures, īpaši ķīmijas un farmācijas vēstures pētīšanā, popularizēšanā un izcilo zinātnieku piemiņas iemūžināšanā pasniedza LZA akadēmiķim Dr. habil. chem., Dr. hist. h.c. Jānim STRADIŅAM. Viņa devumu raksturoja akadēmiķe, LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas priekšsēdētāja Ilga Jansone.

LZA akadēmiķis Dr. habil.chem. Gunārs DUBURS ar Zelta pūci apbalvots par nozīmīgu ieguldījumu heterociklisko savienojumu ķīmijā un jaunu zāļu vielu izstrādē. Ar viņu iepazīstināja akadēmiķis, LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas nodaļas priekšsēdētājs Raimonds Valters. LZA akadēmiķi LU profesoru Dr. habil. phys. Ivaru LĀCI sumināja par būtisku ieguldījumu augstākās izglītības attīstībā Latvijā un augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā , kā arī par nozīmīgu devumu redzes zinātnē. Ivaru Lāci, kurš turklāt ir izcili šarmants un asprātīgs orators (kā to vēlāk parādīja arī viņa lekcija “Prāts un pasaules uztvere” jeb “Redzes zinātne Latvijas Universitātē”) raksturoja tikpat šarmants orators akadēmiķis, LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas priekšsēdētājs Juris Jansons.

Apbalvoto vārdā pateicās akadēmiķis Gunārs Duburs, atzīmējot, ka ceļš farmācijas ķīmijā ir ļoti garšs un sarežģīts. Viena preparāta izstrādāšana maksā vairāk nekā miljonu latu, turklāt katrs kļūmīgs solis var dārgi maksāt. “Mūsu uzdevums ir samazināt neveiksmes un palielināt veiksmes stāstus”, teica laureāts. Latvijas ķīmiķi arī ar samērā nelieliem finansiālajiem līdzekļiem ir sasnieguši daudz, par to paldies arī AS Grindeks.

Akadēmiķis Jānis Stradiņš, apsveicot klātesošos ar Zinātnes die-nu un Lāčplēša dienu 11. novembrī, atgādināja LZA un AS Grindeks balvas tapšanu pirms 10 gadiem, 1998. gada jūnijā. Šogad balvu pasniegšana lielā mērā izvērtusies par Latvijas Organiskās sintēzes institūta svētkiem, vairums laureātu pārstāv OSI, un tas ir likumsakarīgi, jo OSI stāvēja pie Grindeks šūpuļa. Savukārt visam aiz muguras stāv akadēmiķa, izcilā ķīmiķa un zinātnes organizatora Solomona Hillera ēna, tādēļ akad. J. Stradiņam ir liels prieks un gods sveikt Solomona Hillera balvas laureāti akadēmiķi LU Medicīnas fakultātes profesori Viju KLUŠU, kura apbalvota par darbu kopu “Farmakoloģiskie pētījumi: dioksonijs, peptīdi, dihidropiridīni, Mildronāts”. S. Hillera balva piešķirta trešo reizi, un tas, ka par tās laureāti kļuvusi akadēmiķe Vija Kluša, ir ķīmiķu parāda atdošana farmakologiem.

Pēdējā atjaunošana 23-11-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS