Izsludina stipendiju konkursu uz akadēmiķu EMĪLIJAS GUDRINIECES UN ATA IEVIŅA stipendijām ķīmijā un ķīmijas tehnoloģijā 2018. /2019. g.

7-09-2018

Latvijas Zinātņu akadēmijas fonds
sadarbībā ar RTU Attīstības fondu un RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāti izsludina stipendiju konkursu uz akadēmiķu EMĪLIJAS GUDRINIECES UN ATA IEVIŅA
stipendijām ķīmijā un ķīmijas tehnoloģijā 2018. /2019. g.

Konkursam pieteikties aicināti Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes bakalaura un maģistra programmās studējošie, kuri apgūst priekšmetus saistītus ar organisko sintēzi, organisko vielu tehnoloģiju, bioloģiski aktīvajām vielām, kuriem ir labas un teicamas sekmes (vidējā svērtā atzīme pēdējos divos studiju semestros nav zemāka par 7,5) un kuri vismaz gadu strādā zinātnisko darbu ķīmijas vai ķīmijas tehnoloģijas jomā, kā arī konkrētajā semestrī nesaņem citas veicināšanas stipendijas. Stipendijas pretendentus var ieteikt RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte.

Konkursa kārtībā tiks piešķirtas 2 stipendijas 215 EUR apmērā laika periodam no 2018. gada novembra līdz 2019. gada augustam.

Pretendentiem jāiesniedz:

  • sekmju izraksts no pēdējiem diviem mācību semestriem (iepriekšējā studiju gada) ar aprēķinātu vidējo svērto atzīmi;
  • īss iepriekšējā gada zinātnisko pētījumu izklāsts un nākamā semestra pētījumu apraksts (kopā ne vairāk kā 3 lpp.);
  • zinātnisko publikāciju saraksts;
  • zinātniskā darba vadītāja atsauksme, kurā norādīts studenta līdzšinējo pētījumu ilgums un tematika (parakstīta un ieskanēta);
  • RTU MLĶF ieteikums stipendijas saņemšanai (nav obligāts).


Pieteikšanās: līdz 2018. gada 16. septembrim
(ieskaitot) RTU Attīstības fonda mājaslapā www.fonds.rtu.lv sadaļā "Aktuālie konkursi".

Powered by Elxis - Open Source CMS