Līdz 15. septembrim jāiesniedz papildu dokumenti par pieteiktajiem kandidātiem LZA jauno locekļu vēlēšanām

7-09-2018

UZMANĪBU kandidātu pieteicējiem Latvijas Zinātņu akadēmijas jauno locekļu vēlēšanām - Latvijas augstskolām, zinātniskajām biedrībām, zinātniskajiem centriem un LZA īstenajiem locekļiem! Atgādinām, ka līdz š. g. 15. septembrim par pieteiktajiem kandidātiem papildus jāiesniedz šādi dokumenti:

- pieteicēja apstiprināta kandidāta zinātniskā biogrāfija (Curriculum vitae) rakstītā un elektroniskā formā, norādot dzimšanas gadu un datumu, personas kodu, pašreizējās darba vietas un mājas adresi, tālruņus, faksu un e-pasta adresi, kopējo zinātnisko darbu skaitu un līdz 5 galveno zinātnisko darbu bibliogrāfiskos datus;

- īss zinātniskā un pedagoģiskā darba kopsavilkums publicēšanai "Zinātnes Vēstnesī" (skat. Ievēlēto akadēmijas locekļu īsās biogrāfijas www.lza.lv "Zinātnes Vēstnesis" 2017. gada 18. decembris - 2018. gada 15. janvāris);

- 2 krāsainas fotogrāfijas (10x15);

- autora apstiprināts zinātnisko darbu saraksts, darbus sadalot kategorijās (monogrāfijas, raksti, konferenču tēzes u.tml.), rakstiskā un elektroniskā formā;

- diplomu kopijas (augstākās izglītības, zinātniskās kvalifikācijas un nosaukumu);

- ziņas par zinātniskajiem apbalvojumiem un pagodinājumiem (Latvijā un ārvalstīs saņemto diplomu kopijas).

Dokumenti iesniedzami Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta jauno locekļu vēlēšanu ekspertu komisijai Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 2. st., 231. istabā. Uzziņas LZA Prezidija sekretariātā Akadēmijas laukumā 1, Rīga, LV 1050, tel. 67223931, fakss 67821153, e-pasts: 

LZA jauno locekļu vēlēšanām, kas notiks LZA rudens pilnsapulces laikā 2018. gada 29. novembrī, ir izsludinātas 9 vakances LZA īstenajiem locekļiem, 4 - LZA ārzemju locekļiem un 16 - LZA korespondētājlocekļiem.

Powered by Elxis - Open Source CMS