Ārvalstu diplomātu vizītes Latvijas Zinātņu akadēmijā

7-09-2018

Šovasar Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Starptautisko sakaru nodaļai darba netrūka. Līdzās rutīnas darbam, veicinot zinātnieku mobilitāti un ciešāku starpvalstu pētnieku sadarbību, bija jāgādā par nozīmīgu ārvalstu delegāciju vizīšu norisi atbilstoši noteiktajai kārtībai.

Lai iepazītu Latvijas zinātnes aktualitātes un iepazīstinātu ar sevi Latvijas zinātnieku sabiedrību, 27. jūlijā LZA apmeklēja nesen akreditētais Korejas Republikas vēstniecības Latvijā vadītājs Seons-Džin Hans (Seong-Jin Han) ar administratīvo asistentu Seonžinu Ču (Seongin Chu). Abpusēji ieinteresētā sarunā, kurā no LZA puses piedalījās LZA prezidents Ojārs Spārītis un akadēmiķi Ivars Kalviņš (AS „OlainFarm" padomes priekšsēdētājs) un Andris Šternbergs (LU Cietvielu fizikas institūta direktora vietnieks zinātniskajā darbā) tika iezīmētas turpmākās potenciālās sadarbības trajektorijas un interešu zonas, uzskatāmā veidā viesu uzmanībai piedāvājot Latviešu zinātnieku sasniegumu veiksmes stāstus Latvijas Organiskās sintēzes un LU Cietvielu fizikas institūtos.

Savukārt, 2. augustā notika LZA vadības tikšanās ar Īrijas vēstnieku Džimu Henesi (Jim Hennessy), kas uzskatāma par labu turpinājumu Īrijas Republikas prezidenta vizītei Latvijā šī gada jūnijā. Dž. Henesi iepazīstināja ar Īrijas ekonomikas attīstību kopš iestāšanās Eiropas Savienībā, Kohēzijas un citu Eiropas Savienības fondu nozīmi Īrijas attīstībā. Vēstnieks akcentēja tādu nākotnes attīstības prioritāti Īrijai un Latvijai kā augsto tehnoloģiju industrija.

LZA viceprezidents, akadēmiķis A. Krasņikovs pastāstīja par LZA, tās aktivitātēm, akcentējot galvenās LZA darba prioritātes. I. Trapenciere, prezidenta padomniece starptautiskajos jautājumos, informēja par LZA starptautiskās sadarbības galvenajiem virzieniem, iezīmēja abu valstu zinātniskās sadarbības iespēju virzienus, kā arī īsi raksturoja konkrētu sadarbības projektu piedāvājumus mikrobioloģijā, organiskajā ķīmijā un farmakoloģijā (LZA korespondētājloceklis A. Rapoports, akadēmiķi V. Kluša, R. Muceniece, P. Trapencieris).

Sarunas gaitā tika apspriesti arī tādi jautājumi kā zinātnes politikas veidošanās Īrijā un Latvijā, akadēmiju loma šajā procesā, inovāciju politika un migrācijas procesu pētniecība un klimata pārmaiņu pētniecība, kā arī iezīmēta nākamā tikšanās reize šī gada rudenī, lai pamatīgāk apspriestu pirmajā tikšanās reizē izvirzītās tēmas.

Informācija par abām vizītēm - www.lza.lv


Īrijas vēstnieks Latvijā Džims Henesi veic ierakstu LZA viesu grāmatā
                                                                              Foto K. Broks


Korejas Republikas vēstniecības Latvijā vadītājs Seons-Džin Hans, LZA prezidents O. Spārītis un akadēmiķis I. Kalviņš

Foto K. Broks

Powered by Elxis - Open Source CMS