LATVIJAS ZINĀTNES PADOMĒ

7-09-2018

2018. gada pirmā Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) konkursa rezultāti

2018. gada 6. februārī Latvijas Zinātnes padome (LZP) izsludināja 2018. gada pirmo fundamentālo un lietišķo pētījumu konkursu. Iesniegšanas termiņš bija īss - viens mēnesis (līdz 2018. gada 8. martam), taču zinātniskās institūcijas iesniedza 397 projektu iesniegumus.

FLPP mērķis ir jaunu zināšanu un tehnoloģisko atziņu radīšana. FLPP sniedz iespēju zinātnei attīstīties un atjaunoties, radot jaunas idejas tālākai praktiskai pielietošanai. Konkurss nodrošināja iespēju iesniegt zinātnieku pašu iniciētās idejas (botom-up princips). Patlaban FLPP ir vienīgais valsts budžeta šādu pētījumu finansējuma avots, un ir vērsts uz zinātnisko izcilību. 2018. gada 16. jūlijā ir izsludināts 2018. gada otrais FLPP konkurss ar tādiem pašiem nosacījumiem.

 Konkursā tika noteikti administratīvie kritēriji, LZP izvērtēja katra projekta iesnieguma atbilstību tiem, administratīvās izvērtēšanas rezultātā 7 projektu iesniegumi tika noraidīti kā neatbilstoši. Projektu iesniegumu zinātniskā izvērtēšana noritēja līdz š.g. 10. jūlijam, projekta iesniegumus izvērtēja starptautiskie eksperti, kurus piesaistīja atbilstoši katra projekta tematam. Pirmā FLPP konkursa rezultātā tika pieņemts lēmums par
61 projekta finansēšanu (kopā par 17 871 010 EUR), projekti tiks realizēti 3 gadus, finansētie projekti starp zinātņu nozaru grupām sadalīti šādi:

  • Dabaszinātnes - 19 (5 620 407 EUR)

  • Inženierzinātnes un tehnoloģijas - 13 (3 825 016 EUR)

  • Medicīnas un veselības zinātnes - 10 (2 971 401 EUR)

  • Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes - 5 (1 423 911 EUR)

  • Sociālās zinātnes - 7 (1 943 352 EUR)

  • Humanitārās un mākslas zinātnes - 7 (2 086 923 EUR)

  2018. gada otrā FLPP konkursa
  iesniegšanas rezultāti

  2018. gada 16. jūlijā Latvijas Zinātnes padome (LZP) izsludināja 2018. gada otro fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) konkursu. Projektu iesniegšanas termiņš bija līdz tā paša gada 20. augustam. 36 dienu laikā zinātnieki iesniedza 328 projektu iesniegumus (salīdzinājumam - 2018. gada pirmajā FLPP konkursā 30 dienu laikā iesniedza 397 projektu iesniegumus).

  1. Kopā iesniegti 328 projekti, pieprasītais finansējums 63 591 030 EUR;

  2. Projekti iesniegti 6 zinātņu nozaru grupās un 9 prioritārajos virzienos;

  3. Projektus iesniegušas 34 zinātniskās institūcijas;

  4. Iesniegti 211 starpnozaru projekti un 44 starpinstitūciju projekti;

  5. Iesaistīti 2607 zinātniskie darbinieki (no tiem 977 studējošie).

  Pašreiz notiek projektu iesniegumu administratīvā izvērtēšana, projekti, kas atbilst administratīvajiem kritērijiem tiks nodoti zinātniskajā izvērtēšanā starptautiskajiem ekspertiem.

  Sagatavoja Ingmārs Kreišmanis,
  LZP vecākais eksperts

  Detalizētāka informācija un datu analīze par abiem projektu konkursiem atrodama LZP mājaslapā www.lzp.gov.lv

Powered by Elxis - Open Source CMS