LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas sēde 2018. gada 10. oktobrī

5-10-2018

LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas
s ē d e
trešdien, 2018.gada 10. oktobrī plkst. 15.00
LZA Senāta zālē (Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, stāvā)

1. LZA korespondētājlocekļa kandidāta ziņojums par zinātnisko pētījumu rezultātiem: "Pieredze ES ietvarprogrammas projektu īstenošanā".
- RTU profesors Dr.sc.ing. Jevgenijs Barkanovs

2. LZA korespondētājlocekļa kandidāta ziņojums par zinātnisko pētījumu rezultātiem: "Plazmonisku metāla nanostruktūru masīvu optiskās īpašības."
- LU Ķīmiskās fizikas institūta vadošais pētnieks PhD  Juris  Prikulis

3. LZA korespondētājlocekļa kandidāta ziņojums par zinātnisko pētījumu rezultātiem: "Optiskā signāla pastiprināšana ātrdarbīgajās šķiedru optikas pārraides sistēmās"
- RTU profesors Dr.sc.ing. Jurģis Poriņš

4. LZA korespondētājlocekļa kandidāta ziņojums par zinātnisko pētījumu rezultātiem: "Augšup-pārveidotā luminiscence oksifluorīdu materiālos"
- LU CFI direktora vietnieks,  vadošais pētnieks Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis

5. Diskusija

Pēdējā atjaunošana 5-10-2018
Powered by Elxis - Open Source CMS