Aizstāvēšana

21-10-2018

2018. gada 1. novembrī plkst. 14.00 Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 607. telpā, RTU Vides zinātnes nozares promocijas padomes "RTU P-19" atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ANDRIS SKROMULIS

par tēmu "Antropogēnā piesārņojuma ietekme uz aerojonu koncentrāciju".

Recenzenti: Dr.biol. Artūrs Škute (Daugavpils Universitāte); Dr.(Environmental Physics) Aare Luts (Tartu Universitāte, Igaunija); Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumberga (Rīgas Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5), Valsts Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3) un interneta vietnē http://www.rtu.lv (Zinātne > Doktora līmeņa studijas > Promocija > Promocijas darbi).

***

2018. gada 2. novembrī plkst. 14.15 Rīgas Tehniskās universitātes Būvzinātnes nozares promocijas padomes P-06 atklātajā sēdē Rīgā, Ķīpsalas ielā 6A, 340.kab.

MĀRIS ŠINKA

aizstāvēs promocijas darbu "Dabīgo šķiedru energoefektīvi biokompozīti ar pazeminātu ietekmi uz vidi un to pielietojums" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Juris Smirnovs (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr.sc.ing. Sigitas Vejelis (Viļņas Ģedimina tehniskā universitāte, Lietuva); Dr.sc.ing. Paulien Strandberg-de Bruijn (Lundas Universitāte, Zviedrija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv (Zinātne / Doktora studijas / Promocija / Promocijas darbi).

***

2018. gada 6. novembrī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, 1. auditorijā

VLADIMIRS FOKINS

aizstāvēs promocijas darbu "Konvencionālas un ultrasonoskopiski asistētas ķirurģijas iespējas akūta nekrotiska pankreatīta ārstēšanā".

Recenzenti: Dr.med. Artūrs Ozoliņš (Rīgas Stradiņa universitāte); Dr.med. Igors Ivanovs (Latvijas Universitāte); Dr.habil. Juozas Pundzius (Lietuvas Veselības zinātņu universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un RSU mājaslapā https://www.rsu.lv/promocijas-darbi.

***

2018. gada 7. novembrī plkst. 14.00 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, Krišjāņa Barona ielā 1, Ērģeļu zālē, promocijas padomes atklātā sēdē

LĪGA PĒTERSONE

aizstāvēs promocijas darbu "Klavieru trio Latvijas atskaņotājmākslā: vēsturiskā kopaina, ansambļi un spēles tradīcijas" zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai humanitāro un mākslas zinātņu (mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra) nozares apakšnozarē muzikoloģija.

Recenzenti: Dr.art. Jānis Kudiņš (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija); Dr.hist. Ineta Lipša (LU Latvijas vēstures institūts); PhD Kevin C. Karnes (Emorija Universitāte, ASV).

Ar promocijas darbu var iepazīties JVLMA bibliotēkā un mājaslapā www.jvlma.lv.

***

2018. gada 15. novembrī, plkst. 14.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, Jelgavas ielā 1, 701. telpā, LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

EDGARS PAEGLE

aizstāvēs promocijas darbu "Kondensēti selenofēni: stratēģija un perspektīvas" ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.chem. Grigorijs Veinbergs (LOSI), Dr.chem. Māris Turks (RTU), Dr.habil.chem. Andris Zicmanis.

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

***

2018. gada 15. novembrī, plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, Jelgavas ielā 1, 701. telpā, LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātajā sēdē

REINIS DRUNKA

aizstāvēs promocijas darbu "Modificētu TiO2 fotokatalizatoru izstrāde un to īpašības" ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.chem. Bruno Andersons (LKĶI), Dr.phys. Jānis Kleperis (LU CFI), Dr.chem. Raimonds Popļausks.

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

***

2018. gada 16. novembrī plkst. 13.00 Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas "RISEBA" 214. telpā, Rīgā, Meža ielā 3 notiks RISEBA promocijas padomes atklātā sēde, kurā

NATĀLIJA CUDEČKA - PURIŅA

aizstāvēs promocijas darbu "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas vadīšana atkritumu poligonu ilgtspējas nodrošināšanai" doktora grāda vadībzinātnē iegūšanai. Promocijas darba nosaukums angļu valodā "Ensuring municipal waste management sustainability by administration of landfill management companies".

Recenzenti: Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva (Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"); Dr.oec. Konstantins Didenko (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr.oec. Rozita Susniene (Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas "RISEBA" bibliotēkā, Rīgā, Meža ielā 3, un ar darba kopsavilkumu elektroniskā veidā: www.riseba.lv.

***

2018. gada 16. novembrī plkst. 13.00 Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas "RISEBA" 214. telpā, Rīgā, Meža ielā 3 notiks RISEBA promocijas padomes atklātā sēde, kurā

DANIEL MARCO-STEFAN KLEBER

aizstāvēs promocijas darbu "Vērtības kopradīšana kā vadības līdzeklis vērtības piedāvājuma paaugstināšanai" doktora grāda vadībzinātnē iegūšanai. Promocijas darba nosaukums angļu valodā "Value co-cretaion as a management tool to increase value proposition".

Recenzenti: Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva (Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"); Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr. Enn Listra (Tallinas Tehnoloģiju universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas "RISEBA" bibliotēkā, Rīgā, Meža ielā 3, un ar darba kopsavilkumu elektroniskā veidā: www.riseba.lv.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes nozares krimināltiesību, kriminālistikas un operatīvās darbības teorijas apakšnozaru promocijas padome 2018. gada 21. septembra atklātā sēdē piešķīra ĻUBOVAI KOVAĻAI tiesību doktora zinātnisko grādu juridiskās zinātnes krimināltiesību apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 5, pret - 1, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU elektrotehnikas nozares promocijas padome P-14 2018. gada 4. oktobra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu elektrisko tehnoloģiju un automātikas apakšnozarē AIVIM AŠMANIM.

Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas nozares promocijas padome 2018. gada 5. oktobrī atklātā sēdē piešķīra farmācijas doktora zinātnisko grādu medicīnas bāzes, tai skaitā farmācijas nozarē, sociālās farmācijas apakšnozarē KONSTANTĪNAM LOGVISAM. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

Pēdējā atjaunošana 21-10-2018
Powered by Elxis - Open Source CMS