LATVIJAS ZINĀTNES PADOME IZSLUDINA VALSTS PĒTĪJUMU PROGRAMMU PROJEKTU PIETEIKUMU KONKURSUS

21-10-2018

Paziņojums par valsts pētījumu programmas "Latviešu valoda" projektu pieteikumu atklātā konkursa izsludināšanu

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" 17. punktu, izsludina valsts pētījumu programmas "Latviešu valoda" (turpmāk - programma) projektu pieteikumu atklāto konkursu (turpmāk - konkurss).

Programmas virsmērķis ir stiprināt latviešu valodas - Latvijas identitāti un valsts vērtības veidojošā pamatelementa - ilgtspēju, lingvistisko kvalitāti un konkurētspēju Latvijā un pasaules valodu kontekstā. Konkursā var piedalīties Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un atbilst pētniecības organizācijas definīcijai, kā arī valsts institūcijas, kuru ārējos tiesību aktos, nolikumā vai statūtos ir noteikta zinātniskās darbības veikšana.

Kopējais konkursam pieejamais finansējums projektu īstenošanai ir 3 008 916 EUR.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 1. novembris. Projektu pieteikumi iesniedzami Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (https://sciencelatvia.lv).

2018. gada 4. oktobrī programmas īstenošanas un uzraudzības komisija ar lēmumu Nr. 1 apstiprināja "Valsts pētījumu programmas "Latviešu valoda" projektu pieteikumu atklātā konkursa nolikumu".

Paziņojums par valsts pētījumu programmas "Enerģētika" atklāta projektu pieteikumu konkursa "Energoefektivitāte" izsludināšanu

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" 17. punktu, 2018. gada 11. oktobrī izsludina valsts pētījumu programmas "Enerģētika" (turpmāk - programma) atklāto projektu pietikumu konkursu "Energoefektivitāte" (turpmāk - konkurss).

Programmas virsmērķis ir veicināt ilgtspējīgas, modernas, konkurētspējīgas un sabiedrības interesēm atbilstošas enerģētikas attīstību Latvijā. Konkursā var piedalīties Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un atbilst pētniecības organizācijas definīcijai, kā arī valsts institūcijas, kuru ārējos tiesību aktos, nolikumā vai statūtos ir noteikta zinātniskās darbības veikšana.

Kopējais konkursam pieejamais finansējums projektu īstenošanai ir 1 523 999 euro.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 9. novembris. Projektu pieteikumi iesniedzami Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (https://sciencelatvia.lv).

2018. gada 8. oktobrī programmas īstenošanas un uzraudzības komisija ar lēmumu (protokols Nr. 2) apstiprināja "Valsts pētījumu programmas "Enerģētika" atklāta projektu konkursa "Energoefektivitāte" nolikumu" .

Paziņojums par valsts pētījumu programmas "Enerģētika" atklāta projektu pieteikumu konkursa "Ilgtspējīga enerģētikas infrastruktūra un tirgus" izsludināšanu

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" 17. punktu, 2018. gada 11. oktobrī izsludina valsts pētījumu programmas "Enerģētika" (turpmāk - programma) atklāto projektu pietikumu konkursu "Ilgtspējīga enerģētikas infrastruktūra un tirgus" (turpmāk - konkurss).

Programmas virsmērķis ir veicināt ilgtspējīgas, modernas, konkurētspējīgas un sabiedrības interesēm atbilstošas enerģētikas attīstību Latvijā. Konkursā var piedalīties Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un atbilst pētniecības organizācijas definīcijai, kā arī valsts institūcijas, kuru ārējos tiesību aktos, nolikumā vai statūtos ir noteikta zinātniskās darbības veikšana.

Kopējais konkursam pieejamais finansējums projektu īstenošanai ir 1 523 999 EUR.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 9. novembris. Projektu pieteikumi iesniedzami Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (https://sciencelatvia.lv).

2018. gada 8. oktobrī programmas īstenošanas un uzraudzības komisija ar lēmumu (protokols Nr. 2) apstiprināja "Valsts pētījumu programmas "Enerģētika" atklāta projektu konkursa "Ilgtspējīga enerģētikas infrastruktūra un tirgus" nolikumu".

Paziņojums par valsts pētījumu programmas "Enerģētika" atklāta projektu pieteikumu konkursa "Valsts ilgtermiņa enerģētikas politikas plānošanas analītiskais ietvars" izsludināšanu

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" 17. punktu, 2018. gada 11. oktobrī izsludina valsts pētījumu programmas "Enerģētika" (turpmāk - programma) atklāto projektu pietikumu konkursu "Valsts ilgtermiņa enerģētikas politikas plānošanas analītiskais ietvars" (turpmāk - konkurss).

Programmas virsmērķis ir veicināt ilgtspējīgas, modernas, konkurētspējīgas un sabiedrības interesēm atbilstošas enerģētikas attīstību Latvijā. Konkursā var piedalīties Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un atbilst pētniecības organizācijas definīcijai, kā arī valsts institūcijas, kuru ārējos tiesību aktos, nolikumā vai statūtos ir noteikta zinātniskās darbības veikšana.

Kopējais konkursam pieejamais finansējums projektu īstenošanai ir 600 000 EUR.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 9. novembris. Projektu pieteikumi iesniedzami Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (https://sciencelatvia.lv).

2018. gada 8. oktobrī programmas īstenošanas un uzraudzības komisija ar lēmumu (protokols Nr. 2) apstiprināja "Valsts pētījumu programmas "Enerģētika" atklāta projektu konkursa "Valsts ilgtermiņa enerģētikas politikas plānošanas analītiskais ietvars" nolikumu".

Paziņojums par valsts pētījumu programmas "Enerģētika" atklāta projektu pieteikumu konkursa "Atjaunojamie un vietējie energoresursi" izsludināšanu

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" 17. punktu, 2018. gada 12. oktobrī izsludina valsts pētījumu programmas "Enerģētika" (turpmāk - programma) atklāto projektu pietikumu konkursu "Atjaunojamie un vietējie energoresursi" (turpmāk - konkurss).

Programmas virsmērķis ir veicināt ilgtspējīgas, modernas, konkurētspējīgas un sabiedrības interesēm atbilstošas enerģētikas attīstību Latvijā. Konkursā var piedalīties Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un atbilst pētniecības organizācijas definīcijai, kā arī valsts institūcijas, kuru ārējos tiesību aktos, nolikumā vai statūtos ir noteikta zinātniskās darbības veikšana.

Kopējais konkursam pieejamais finansējums projektu īstenošanai ir 1 523 999 EUR.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 12. novembris. Projektu pieteikumi iesniedzami Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (https://sciencelatvia.lv).

2018. gada 11. oktobrī programmas īstenošanas un uzraudzības komisija ar lēmumu (protokols Nr. 3) apstiprināja "Valsts pētījumu programmas "Enerģētika" atklāta projektu konkursa "Atjaunojamie un vietējie energoresursi" nolikumu".

Visu izsludināto VPP projektu konkursu nolikumi un to pielikumi atrodami LZP mājaslapā

Powered by Elxis - Open Source CMS