NODROŠINĀS IESPĒJU PIEŠĶIRT PUBLISKO LĪDZFINANSĒJUMU BALTIJAS BIOMATERIĀLU EKSELENCES CENTRAM

21-10-2018

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI) un Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) sadarbībā ar RSU Stomatoloģijas institūtu, AO Pētniecības institūtu Davosā (Šveice) un Fridriha-Aleksandra Erlangenas - Nirnbergas universitātes (Vācija) Biomateriālu centru laika posmā no 2017. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. augustam izstrādāja biznesa plānu Baltijas Biomateriālu centra attīstībai un biomateriālu pētniecībai. 2018. gada 16. oktobrī, valdībā izskatīts Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums "Par publiskā līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta "Baltijas Biomateriālu ekselences centrs" īstenošanai.

Projekta mērķis ir izveidot Baltijas Biomateriālu ekselences centru vispusīgai biomateriālu izpētei un izstrādei, lai attīstītu biomedicīnas praktiskās izmantošanas risinājumus. Paredzams, ka Baltijas Biomateriālu ekselences centra izveide nākotnē varētu dot ieguldījumu dažādu diagnožu ārstēšanā - kaulaudu reģenerēšanā, ortopēdijā, sejas un žokļu ķirurģijā un citās jomās. 16. oktobra Ministru kabineta sēdē tika izskatīts informatīvais ziņojums par publiskā līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta īstenošanai, ja to apstiprinās Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" projektu konkursā.

Projekta ietvaros paredzēts apvienot RTU, OSI, RSU un RSU Stomatoloģijas institūta spēcīgākās stratēģiskās specializācijas zinātniskās kompetences, veidojot zinātniskās ekselences centru vispusīgai biomateriālu izpētei. Nākotnē Baltijas Biomateriālu ekselences centrs varētu sniegt arī nozīmīgu ieguldījumu nacionālās pētniecības infrastruktūras attīstībā, piesaistīt izcilus ārvalstu zinātniekus, mācībspēkus un studentus, stiprināt sadarbību ar industriju un piesaistīt ārvalstu investīcijas pētniecībai.

Lai pretendētu uz finansējumu līdz 15 milj. EUR apmērā no Eiropas Komisijas programmas "Apvārsnis 2020" līdzekļiem, konkursa nosacījumi paredz, ka no nacionāliem līdzekļiem ekselences centra infrastruktūras attīstībai ir jānodrošina projekta finansējums vismaz līdzvērtīgā apmērā. Finansējuma daļu 8,5 milj. EUR apmērā Baltijas Biomateriālu ekselences centra izveidei plānots iegūt, pārdalot līdzekļus no Eiropas Savienības struktūrfondu pētniecības (inovāciju un tehnoloģiju pārneses) ieguldījumu programmām. 16. oktobrī valdība ar protokollēmumu atbalstīja un atļāva Izglītības un zinātnes ministrijai projekta "Baltijas Biomateriālu ekselences centrs" apstiprināšanas gadījumā izmantot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma snieguma rezervi.

Projekta īstenotāji (RTU, OSI un RSU) papildus ir atraduši iespēju nodrošināt līdzfinansējumu Baltijas Biomateriālu ekselences centra projekta īstenošanai 2,9 milj. EUR apmērā no pašu finansējuma, kā arī 3,5 milj. EUR apmērā no (ERAF) institūciju infrastruktūras attīstīšanas programmas, kas kopā veido 6,4 milj EUR.

Ar informatīvo ziņojumu "Par publiskā līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta "Baltijas Biomateriālu ekselences centrs" īstenošanai" var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.

Papildu informācija IZM mājaslapā

Powered by Elxis - Open Source CMS