Konkursi

6-12-2008

SIA “Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts”
izsludina atklātu konkursu
uz vakanto Sabiedrības Izpildinstitūcijas –
Valdes locekļa (direktora) amatu.

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli brīvā formā, augstāko izglītību un zinātnisko kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas, dzīves un darba gājumu – CV (sīkāk par iesniedzamiem dokumentiem interesēties LZA Ekonomikas institūta lietvedībā, tālr. 67222830)– iesniegt vai sūtīt pa pastu LZA Ekonomikas institūta lietvedībai (adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, 7. stāvs, 714. telpa, LV– 1050, darba laiks no 9– 17) līdz 2008. gada 19. decembrim.


KONKURSS

Latvijas Zinātņu akadēmija, a/s “Latvijas gāze” un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds izsludina konkursu 2008. gada balvām un stipendijām zinātnē. Tiks piešķirtas divas gada balvas: ievērojamiem zinātniekiem un radošiem praktiķiem gāzes, siltumtehnikas un ar tām saistītās ķīmijas tehnoloģijas nozarēs un sirds ķirurģijas, kardioloģijas un orgānu transplantācijas zinātnēs par izcilu darbu kopumu vai mūža veikumu attiecīgajā nozarē un arī 2 stipendijas doktorantiem gāzes un siltumtehnikas tehnoloģijas, kardioloģijas un orgānu transplantācijas zinātnēs.

Pretendentus balvas saņemšanai var izvirzīt LZA locekļi, Latvijas zinātnisko institūtu padomes, a/s “Latvijas gāze”, universitāšu senāti un fakultāšu domes.

Izvirzot pretendentus LZA – a/s “Latvijas gāze” balvai jāiesniedz šādi dokumenti divos eksemplāros:

• motivēts izvirzītāja iesniegums;

• ziņas par pretendentu (Curriculum vitae), norādot darba un mājas adresi, telefonu, personas kodu, elektroniskā pasta adresi;

• izvirzītāja vai pretendenta parakstīta iesniegtā darba (darbu) anotācija latviešu valodā (darba nosaukums arī angļu valodā);

• izvirzītā darba (darbu kopas) aprakstošā un grafiskā daļa.

Materiāli iesniedzami LZA Zinātniskajā sekretariātā, Akadēmijas laukumā 1, 2. stāvā, 231.istabā, Rīga, LV – 1524, vai attiecīgo zinātņu nodaļās (tālruņi uzziņām 7223931, 7223633, 7220725, 7225889) līdz 2008. gada 29.decembrim.

Pēdējā atjaunošana 6-12-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS