Latvijas Zinātņu akadēmijas prasība civillietā pret SIA "Rīgas Koncertzāle" tiek pilnībā apmierināta

5-11-2018

Š.g. 1. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmija ir saņēmusi Latvijas Republikas Latgales apgabaltiesas sūtīto Civillietu tiesas kolēģijas 2018.  gada 1. novembra sprieduma norakstu civillietā Latvijas Zinātņu akadēmijas prasībā pret SIA "Rīgas Koncertzāle" par telpu nomnieka izlikšanu no aizņemtajām telpām sakarā ar SIA "Rīgas Koncertzāle" apelācijas sūdzību par Daugavpils tiesas 2018. gada 31. janvāra spriedumu.  Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija Latvijas Zinātņu akadēmijas prasību apmierināja pilnīgi, nospriežot:

- izlikt SIA "Rīgas Koncertzāle" no Latvijas Zinātņu akadēmijai piederoša nekustamā īpašuma - konferenču zāles un palīgtelpām;

- no SIA „Rīgas Koncertzāle" Latvijas Zinātņu akadēmijai piedzīt tiesāšanās izdevumus par kopējo summu 74, 84 EUR;

- SIA "Rīgas Koncertzāle" noteikt termiņu sprieduma labprātīgai izpildei 10 dienas no sprieduma spēkā stāšanās dienas.

Powered by Elxis - Open Source CMS