Ar Latvijas Zinātņu akadēmijas 2018. gada 15. oktobra Prezidija lēmumu tiek izsludināts ikgadējais konkurss "Desmit gada zinātniskie sasniegumi Latvijā".

15-11-2018

Pieteikumus konkursam ir tiesīgi iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā esošie zinātniskie institūti, universitātes, augstskolas, universitāšu fakultātes, kā arī LZA īstenie locekļi.

Pieteikumi tiks pieņemti no š.g. 1. novembra līdz 7. decembrim plkst. 15. Iesniegtie pieteikumi tiks izvērtēti līdz š.g. 21. decembrim, bet līdz decembra beigām LZA Prezidijs apstiprinās desmit gada nozīmīgāko sasniegumu sarakstu.

Pieteikums konkursam sastāv no publicējamās daļas, kas ietver darba nosaukumu, institūta nosaukumu un sasnieguma raksturojumu, kas uzrakstīts plašam interesentu lokam saprotamā veidā, un nepārsniedz 800 rakstāmzīmes. Nepublicējamā pieteikuma daļa var būt veidota kā īsa anotācija ar papildu informāciju par darba saturu un tā atspoguļojumu zinātniskajā literatūrā, patentos, monogrāfijās un citur. Pieteikumi nosūtāmi uz e-pasta adresi 

Gada nozīmīgākie sasniegumi tiek iedalīti teorētiskās zinātnes un lietišķās zinātnes sasniegumos. LZA Prezidijam ir tiesības izņēmuma kārtā iekļaut gada nozīmīgāko sasniegumu sarakstā vairāk nekā desmit darbus, ja pēdējie divi vai trīs no tiem novērtēti vienādi, kā arī piešķirt atzinības rakstus.

Vairāk par konkursu un tā laureātiem skat. LZA mājaslapā.

Powered by Elxis - Open Source CMS