Noslēdzies Latvijas Zinātnes padomes 2018. gada otrAIS fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkurss

15-11-2018

2018. gada otrais fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) konkurss noslēdzies ar Latvijas Zinātnes padomes 2018. gada 2. novembrī pieņemtajiem lēmumiem par projektu atbalstīšanu, par projektu atbalstīšanu un finansēšanu, kā arī par projektu noraidīšanu. FLPP konkursā sākotnēji tika iesniegti 328 projektu iesniegumi, taču 22 no tiem neatbilstības administratīvajiem kritērijiem dēļ tika noraidīti vai atsauca piedalīšanos konkursā un netika nodoti zinātniskajā izvērtēšanā starptautiskajiem ekspertiem. Projektu zinātniskā izvērtēšana noritēja nepilnus trīs mēnešus, tika izvērtēti 306 projektu iesniegumi.

Konkursa rezultātā projektu iesniegumi, kas tika izvērtēti virs kvalitātes sliekšņa (3 punkti katrā no trīs kritērijiem un 10 punkti visos kritērijos kopā), kopā bija 234. No tiem 41 projektu iesniegums tika finansēts, vienlaikus projektu iesniegumi, kas tika izvērtēti zem kvalitātes sliekšņa, kopā bija 72.

Ņemot vērā projektu izvērtēšanu, var spriest par to, cik daudzi no kopumā iesniegtajiem projektu iesniegumiem tika finansēti, kā arī cik daudz virs kvalitātes sliekšņa izvērtēto projektu iesniegumu ieguva finansējumu. Kopumā tikai 18% no virs kvalitātes sliekšņa izvērtētajiem projektu iesniegumiem tiks finansēti. Ņemot vērā, ka projektu iesniegumus izvērtēja attiecīgo nozaru augsta līmeņa starptautiskie eksperti, var spriest, ka finansējuma apmērs, kas pieejams konkursam, ir nepietiekams, kā rezultātā nav iespējams īstenot daudzas oriģinālas un sabiedrības attīstībai nozīmīgas zinātniskās idejas.

Konkursa rezultātā tika finansēti projekti, kurus iesniegušas 17 zinātniskās institūcijas. Divas zinātniskās institūcijas projektu īstenošanā tiks iesaistītas tikai kā sadarbības partneri (Latvijas Lauksaimniecības universitāte un Liepājas universitāte). No 41 finansētā projekta 10 būs sadarbības projekti.

Tabula Nr. 1. Zinātniskās institūcijas,
kuru iesniegtie projektu pieteikumi tika finansēti

Detalizētu pārskatu par konkursa rezultātiem skat. LZP mājaslapā.

Powered by Elxis - Open Source CMS