LZA vinnējusi valsts pētījumu programmā "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" 3. projektu "Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā"

10-12-2018

LZA vinnējusi valsts pētījumu programmā "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai"  3. projektu "Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā" ( INTERFRAME-LV). Projekta INTERFRAME-LV īstenotājs Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) kā partneriem sadarbosies ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Latvijas Universitātes (LU), Rīgas Stradiņa universitātes un Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) zinātniekiem.

Projekta INTERFRAME-LV būtība ir novērtēt globālās ģeopolitiskās un starptautiskās norises un to ietekmi uz ilgtspējību virzītu Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības modeli. Ciešākas zinātnes un prakses kopdarbības izvēršanas variācijas, kas veicinātu sabiedrībai maksimāli labvēlīgu rezultātu iegūšanu sadarbojoties ar zinātniekiem, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Pašvaldību apvienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomi u.c.

Projekta INTERFRAME-LV mērķis:

Novērtēt tautsaimniecības un sabiedrības modeļa atbilstību globālo un eiropeisko procesu kontekstā. Formulēt vēlamā tautsaimnieciskā un sabiedriskā modeļa, kas risina Latvijas kā valsts iekšējo tā arī, un ārējo drošību, garantējot tās pastāvēšanas ilgtspēju raksturīgākās iezīmes. Salīdzināt funkcionējošā un vēlamā tautsaimniecības un sabiedrības modeļa kopējās un atšķirīgās iezīmes, kas uzrādītu vērtību un rīcības pārmantojamības un radikalizācijas vēlamos virzienus un to sabalansētības iespējas. Izdalīt vadlīnijas Latvijas valsts tālākai ilgtspējīgai attīstībai perspektīvā, izceļot galvenos rīcības modeļus globālos izmaiņu procesu apstākļos un tālākas attīstības scenāriju izstrāde.

Pēdējā atjaunošana 10-12-2018
Powered by Elxis - Open Source CMS