LZA IZCĪNĪJUSI TIESĪBAS REALIZĒT PROJEKTU VPP “LATVIJAS MANTOJUMS UN NĀKOTNES IZAICINĀJUMI VALSTS ILGTSPĒJAI” IETVAROS

13-12-2018

LZA ir uzvarējusi projektu konkursā un valsts pētījumu programmā "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" īstenos trešo uzdevumu - projektu "Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā" (INTERFRAME-LV). Projekta INTERFRAME-LV realizēšanā Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) partneri būs Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Latvijas Universitātes (LU), Rīgas Stradiņa universitātes un Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) zinātnieki.

Projekta INTERFRAME-LV būtība - novērtēt globālās ģeopolitiskās un starptautiskās norises un to ietekmi uz ilgtspējību virzītu Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības modeli. Ciešākas zinātnes un prakses kopdarbības izvēršanas variācijas, kas veicinātu sabiedrībai maksimāli labvēlīgu rezultātu iegūšanu sadarbojoties ar zinātniekiem, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Pašvaldību apvienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomi u.c.

Projekta INTERFRAME-LV mērķis:

Novērtēt tautsaimniecības un sabiedrības modeļa atbilstību globālo un eiropeisko procesu kontekstā. Formulēt vēlamā tautsaimnieciskā un sabiedriskā modeļa, kas risina Latvijas kā valsts iekšējo tā arī ārējo drošību, garantējot tās pastāvēšanas ilgtspēju, raksturīgākās iezīmes. Salīdzināt funkcionējošā un vēlamā tautsaimniecības un sabiedrības modeļa kopējās un atšķirīgās iezīmes, kas uzrādītu vērtību un rīcības pārmantojamības un radikalizācijas vēlamos virzienus un to sabalansētības iespējas. Izdalīt vadlīnijas Latvijas valsts tālākai ilgtspējīgai attīstībai perspektīvā, izceļot galvenos rīcības modeļus globālos izmaiņu procesu apstākļos un tālākas attīstības scenāriju izstrāde.

Powered by Elxis - Open Source CMS