Par projektu

7-01-2019

VALSTS PĒTĪJUMA PROGRAMMA

LATVIJAS MANTOJUMS UN NĀKOTNES IZAICINĀJUMI VALSTS ILGTSPĒJAI

PROJEKTS

LATVIJAS VALSTS UN SABIEDRĪBAS IZAICINĀJUMI UN TO RISINĀJUMI STARPTAUTISKĀ KONTEKSTĀ (INTERFRAME-LV)

Projekts INTERFRAME-LV ir viens no Valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" pieciem projektiem. Tā būtība ir: novērtēt globālo norišu ietekmi uz ilgtspējīgi virzītu Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības modeli; izvērst ciešākas zinātnes un prakses kopdarbības variācijas maksimāli labvēlīgam sabiedrības un tautsaimniecības attīstības rezultātam, zinātniekiem sadarbojoties ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomi u.c.

Projekta INTERFRAME-LV mērķis: novērtēt tautsaimniecības un sabiedrības modeļa atbilstību globālo un eiropeisko procesu kontekstā; formulēt vēlamā tautsaimniecības un sabiedrības modeļa raksturīgākās iezīmes, kas risinātu Latvijas valsts iekšējo un ārējo drošību un tās pastāvēšanas ilgtspēju; salīdzināt esošā un vēlamā tautsaimniecības un sabiedrības modeļa kopējās un atšķirīgās iezīmes, kas uzrādītu vērtību un rīcības pārmantojamības un radikalizācijas vēlamos virzienus un to sabalansētības iespējas; izvirzīt vadlīnijas Latvijas valsts ilgtspējai perspektīvā, izceļot galvenos rīcības modeļus globālo procesu apstākļos, un izstrādāt tālākās attīstības scenāriju.

Projekta INTERFRAME-LV īstenotājs ir Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA), kā partneriem piedaloties Latvijas Lauksaimniecības universitātei (LLU), Latvijas Universitātei (LU), Rīgas Stradiņa universitātei (RSU) un Agroresursu un ekonomikas institūtam (AREI).

Zinātniekiem no partnerorganizācijām LLU, LU, RSU jau ir iepriekšējās starpdisciplinārās un starpinstitucionālās sadarbības pieredze, kopā īstenojot Valsts pētījumu programmu EKOSOC-LV (2014-2018).

Projekta INTERFRAME-LV rezultatīvie rādītāji:

  • zinātnisko publikāciju sagatavošana;
  • doktora un maģistra darbu izstrāde;
  • Web avotu sagatavošana;
  • pieteikumu izstrāde un iesniegšana H2020 ietvarprogrammā;
  • interaktīvo pasākumu organizēšana projekta rezultātu popularizēšanai;
  • līdzdalība konferencēs un semināros;
  • vasaras skolu un forumu organizēšana;
  • tautsaimniecisko rezultatīvo rādītāju sasniegšana (konsultāciju sniegšana valsts, pašvaldības institūcijām un privātajiem uzņēmumiem; studiju kursu / moduļu izstrāde augstākās izglītības studiju programmām u.c.).


Latvijas Zinātņu akadēmija:
Baiba Rivža, e-pasts:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte:
Andra Zvirbule, e-pasts:

Latvijas Universitāte:
Inna Romanova, e-pasts:

Rīgas Stradiņa universitāte:
Sergejs Kruks, e-pasts:

Agroresursu un ekonomikas institūts
Ligita Melece, e-pasts:

Kontakti:

Latvijas Zinātņu akadēmija:
Baiba Rivža, e-pasts: ,
Ligita Āzena,

Pēdējā atjaunošana 13-03-2019
Powered by Elxis - Open Source CMS