EKONOMIKAS MINISTRIJA PUBLISKOJUSI VALSTS PĒTĪJUMU PROGRAMMAS "ENERĢĒTIKA" PROJEKTU PIETEIKUMU KONKURSA UZVARĒTĀJUS

12-02-2019

Ekonomikas ministrijas finansētie projekti 2018. gadā izsludinātajos valsts pētījumu programmas "Enerģētika" atklātajos projektu pieteikumu konkursos:

1. Atklātajā projektu pieteikumu konkursā "Valsts ilgtermiņa enerģētikas politikas plānošanas analītiskais ietvars.

Nr.p.k.

Projekta nosaukums

Projektu īstenojošā zinātniskā institūcija

Projektam piešķirtais finansējums, EUR

1.

Enerģētikas un klimata modelēšana virzībā uz oglekļa neitralitāti

Rīgas Tehniskā universitāte

558000,00

 

2. Atklātajā projektu pieteikumu konkursā "Energoefektivitāte".

Nr.p.k.

Projekta nosaukums

Projektu īstenojošā zinātniskā institūcija

Projektam piešķirtais finansējums, EUR

1.

Latvijas siltumapgādes un dzesēšanas sistēmu attīstība

Rīgas Tehniskā universitāte

354000,00

2.

Ceļvedis uz energoefektīvu Latvijas nākotni (EnergyPath)

Rīgas Tehniskā universitāte

354000,00

3.

Ēku energoefektivitātes tehnoloģisko risinājumu uzlabošana

Rīgas Tehniskā universitāte

354000,00

4.

Energoefektivitātes rīcībpolitikas novērtējums un analīze

Rīgas Tehniskā universitāte

354000,00

 

3. Atklātajā projektu pieteikumu konkursā "Ilgtspējīga enerģētikas infrastruktūra un tirgus".

Nr.p.k.

Projekta nosaukums

Projektu īstenojošā zinātniskā institūcija

Projektam piešķirtais finansējums, EUR

1.

Ilgtspējīga Latvijas energosistēmas attīstība un integrācija Eiropā (FutureProof)

Rīgas Tehniskā universitāte

472440,00

2.

Latvijas dabasgāzes infrastruktūras attīstības tendences, izaicinājumi un risinājumi (LAGAS)

Rīgas Tehniskā universitāte

472440,00

3.

Inovatīvas viedo tīklu tehnoloģijas un to optimizācija (INGRIDO)

Rīgas Tehniskā universitāte

472440,00

 

4. Atklātajā projektu pieteikumu konkursā "Atjaunojamie un vietējie energoresursi"

Nr.p.k.

Projekta nosaukums

Projektu īstenojošā zinātniskā institūcija

Projektam piešķirtais finansējums, EUR

1.

Latvijas atjaunojamo energoresursu ražošanas un izmantošanas ekonomiskā potenciāla novērtējums un politikas rekomendāciju izstrāde

Rīgas Tehniskā universitāte

600000,00

2.

Ilgtspējīga un atjaunīga transporta politikas formulēšana Latvijā (akronīms - 4muLATe)

Rīgas Tehniskā universitāte

350000,00

3.

Inovatīvi risinājumi un rekomendācijas Latvijas vietējo un atjaunojamo energoresursu apguves palielināšanai (RTUAER)

Rīgas Tehniskā universitāte

467320,00

 

Avots - Ekonomikas ministrijas mājaslapa

Pēdējā atjaunošana 12-02-2019
Powered by Elxis - Open Source CMS