Stājas spēkā spriedums strīdā starp Latvijas Zinātņu akadēmiju un “Rīgas koncertzāli”

22-03-2019

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments 21.martā, rīcības sēdē izvērtējot atbildētājas - SIA "Rīgas koncertzāle" - kasācijas sūdzību par Latgales apgabaltiesas spriedumu Latvijas Zinātņu akadēmijas prasības lietā par bijušā telpu nomnieka izlikšanu no aizņemtajām telpām,  pieņēma lēmumu neierosināt lietā kasācijas tiesvedību. (Lieta SKC-624/2019; C29348116). Augstākās tiesas senatoru kolēģija atzina, ka tai nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs, kā arī izskatāmajai lietai nav nozīmes vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietā stājas spēkā Latgales apgabaltiesas 2018.gada 1.novembra spriedums, ar kuru Latvijas Zinātņu akadēmijas prasība apmierināta pilnīgi. Senāta lēmums nav pārsūdzams.

Ar Latgales apgabaltiesas spriedumu nolemts izlikt sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rīgas Koncertzāle" no Latvijas Zinātņu akadēmijai piederoša nekustamā īpašuma - konferenču zāles un palīgtelpām. Tāpat no atbildētājas nolemts piedzīt tiesāšanās izdevumus un ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus.

Latvijas Zinātņu akadēmija 2016.gada janvārī cēla tiesā prasību pret SIA "Rīgas koncertzāle" par bijušā telpu nomnieka izlikšanu no aizņemtajām telpām, kas atrodas Akadēmijas laukumā 1, Rīgā.

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts:

Pēdējā atjaunošana 25-03-2019
Powered by Elxis - Open Source CMS