LATVIJAS JAUNO ZINĀTNIEKU APVIENĪBAI JAUNA VALDE

23-03-2019

2019. gada 16. martā LJZA biedru kopsapulcē tika ievēlēta jaunā organizācijas valde, kas pārstāvēs jaunos zinātniekus nākošos trīs gadus. Darbu valdē turpinās Ieva Siliņa un Andris Freimanis, bet no jauna ir ievēlēti Kristaps Jaudzems, Laura Bužinska un Kārlis Pleiko. Darbu kā organizācijas valdes priekšsēdētāja turpinās Ieva Siliņa. Piedāvājam iepazīties ar jauno valdi.

Ieva SILIŅA, priekšsēdētāja

Foto no personīgā arhīvaPabeigusi doktorantūras programmu vadībzinātnē un strādā pie disertācijas. Profesionālās intereses: zinātnes menedžments un pārvaldība.

Vada LJZA kopš 2016. gada un šajā laikā ir panākusi jūtamu organizācijas ietekmes pieaugumu un izvirzīšanos viedokļa līderos. Kā prioritāti uzstāda sinerģisku darbu zinātnes ekosistēmas sakārtošanā, ieguldījumu zinātnē veicināšanā un rezultātorientēta zinātnes bāzes finansējuma sadales modeļa ieviešanā. Vada augsta līmeņa neformālu darba grupu šo jautājumu sakārtošanai un regulāri nodarbojas ar zinātnes vides aktualitāšu skaidrošanu plašākai sabiedrībai.

Organizācijas nākotni saskata trīs darbības virzienos: zinātnes komunikācija, zinātnes politika un pieredzes apmaiņas platforma jaunajiem zinātniekiem.

Vaļasprieki - aktīvā atpūta, literatūra, alternatīvā pedagoģija.

Andris FREIMANIS

Foto no personīgā arhīvaRīgas Tehniskās universitātes pētnieks un doktorants. Promocijas darbu - modālā analīze peridinamikas teorijā - plānots aizstāvēt 2019. gada laikā. Pētniecības intereses: aprēķinu mehānika (computational mechanics), plaisāšanas un noguruma problēmas, peridinamikas teorija.

Latvijas Jauno zinātnieku apvienības biedrs kopš 2016. gada rudens. Aktīvi iesaistījies vasaras nometnes organizēšanā un darbā pie Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas. Pārstāvējis LJZA 3. Pasaules Jauno Akadēmiju Sanāksmē 2017. gadā Johanesburgā, Dienvidāfrikā, kā arī ir LJZA delegāts Eiropas doktora grāda kandidātu un jauno zinātnieku padomē (EURODOC). Svarīgākās lietas, ko vēlas paveikt valdē - stiprināt sadarbību ar mūsu partneriem, padarīt LJZA atpazīstamāku un uzlabot organizācijas iekšējo efektivitāti.

Kārlis PLEIKO

Foto no personīgā arhīvaPašlaik doktorants molekulārajā bioloģijā Latvijas Universitātē. Kopš 2017. gada strādā Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē kā zinātniskais asistents, iepriekš četrus gadus strādājis farmaceitisko preparātu ražošanas uzņēmumā kā produktu izstrādes speciālists. LJZA kā biedrs kopš 2017. gada. Profesionālās intereses saistītas ar mērķēto terapiju izstrādi onkoloģiskām saslimšanām. Pētījumu specifika saistīta ar in vitro šūnu pētījumiem, atlasot aptamērus (īsi vienas virknes nukleotīdi, kas spēj saistīties ar mērķa proteīniem līdzīgi kā antivielas), kuri saistās ar audzēja šūnām, neskarot blakus esošās veselās šūnas.

LJZA vēlas iesaistīties ar zinātnes politikas veidošanu saistītajos jautājumos. Galvenais, ko vēlētos panākt ar savu darbību LJZA - veicināt labās prakses pārnesi gan starp Latvijā esošajām zinātniskajām institūcijām, gan arī labās prakses pārņemšanu no starptautiski augsti novērtētām zinātniskajām institūcijām.

Laura BUŽINSKA

Foto no personīgā arhīvaDoktorante pedagoģijas doktorantūras programmā. Interesē diasporas, integrācijas un migrācijas jautājumi.

Darbojas organizācijā kopš 2016. gada. 2017. gada vasarā izveidoja FB "Grupa doktorantiem" ar mērķi - savienot doktorantūras studentus no dažādām jomām, lai dalītos ar pieredzi un gūtu atbalstu. 2019.  gada martā grupa apvieno vairāk nekā 300 doktorantus un jau grādu ieguvušos jaunos zinātniekus. Laura aizsāka organizēt Jauno zinātnieku sanākšanas, lai veidotos telpa jaunajiem zinātniekiem interesējošu jautājumu izzināšanai.

Apvienībā iepriekš darbojusies konsultatīvajā padomē. Esot valdē vēlas veicināt zinātnieku tīklošanos ne tikai starp Latvijā dzīvojošajiem zinātniekiem, bet arī diasporā esošajiem.

Kristaps JAUDZEMS

Foto no personīgā arhīvaVadošais pētnieks un laboratorijas vadītājs Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, kā arī asociētais profesors Latvijas Universitātē. Pieredzi ieguvis Scripps pētniecības institūtā (ASV), Lionas Augsta magnētiskā lauka centrā (Francija) un Austrālijas Nacionālajā universitātē. Izmantojot kodolu magnētiskās rezonanses spektroskopiju, pēta topošo zāļvielu darbības mehānismu un zirnekļu zīda proteīnu struktūras-funkcijas-īpašību likumsakarības, ar mērķi iegūt jaunas zāļu kandidātvielas vai jaunus biomateriālus.

LJZA biedrs kopš 2015. gada. Kā LJZA politikas darba grupas dalībnieks piedalījies vairāku apvienības virzīto iniciatīvu izstrādē un skaidrošanā. Galvenie mērķi darbam valdē - palielināt LJZA ietekmi zinātnes politikas veidošanā Latvijā, veicināt sadarbību starp jaunajiem zinātniekiem caur tīklošanās pasākumu organizēšanu.

Pēdējā atjaunošana 23-03-2019
Powered by Elxis - Open Source CMS