KONKURSS

9-01-2009

Pamatojoties uz Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātnieku vārdisko balvu nolikumu,
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
izsludina pretendentu konkursu

VIĻA SKĀRDA

vārdiskai balvai inženierzinātnēs, ūdenssaimniecībā un būvniecībā

 

Uz balvu var pretendēt Latvijas zinātnieki un tie ārzemju zinātnieki, kuru pētījumi ir nozīmīgi Latvijai. Balvu piešķir tikai atsevišķam zinātniekam, no autoru kolektīva – vadošajam autoram. Balvas laureāts saņem diplomu un prēmiju profesora mēnešalgas apmērā. Balvas laureātam ir tiesības uzrādīt “Apbalvots ar Viļa Skārda balvu”.

Kandidātus Latvijas Lauksaimniecības universitātes Viļa Skārda vārdiskās balvas pretendentu konkursam var izvirzīt LLU fakultāšu un institūtu domes, LLMZA locekļi, zinātnisko iestāžu padomes, selekcijas, izmēģinājumu un mācību saimniecību zinātnieku kolektīvi.

Pieteikumi pretendentu konkursam iesniedzami Latvijas Lauksaimniecības universitātes Zinātņu daļā, Jelgavas pilī, Lielā iela 2, Jelgava, LV–3001, tālrunis 3005685, līdz 2009. gada. 10.februārim, pievienojot:

– izvirzītāja ieteikumu;

– izvirzīto darbu vai tā kopsavilkumu;

– autora Curriculum vitae;

– autora parakstītu izvirzītā darba anotāciju.

Iesniegtos darbus vērtēs ar LLU rektora rīkojumu noteikta konkursa komisija. Darbus, kas nav ieguvuši balvu, atpakaļ neizsniedz.

Pēdējā atjaunošana 9-01-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS