Inta Šmitiņa. Izstāde

9-01-2009

Veicinot toleranci

2008.gads bija Eiropas starpkultūru dialoga gads. Mūsdienu sabiedrībā ir būtiski nepieciešama lielāka savstarpējā saprašanās, iecietība un atvērtība dažādu etnisko un sociālo identitāšu cilvēku starpā.

2008. gada 12. decembrī Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā, Lielvārdes ielā 24, tika atklāta ceļojošā izstāde “Kultūras pieminekļi -cilvēciskā naida upuri”. Izstāde veidota sadarbībā ar Margaritas Rudomino Viskrievijas Valsts Ārzemju literatūras bibliotēku un Labdarības fondu “Tolerances institūts”, kura darbības galvenais mērķis ir attīstīt plurālistiskas sabiedrības demokrātisko bāzi.

Vērojot vēl nesen piedzīvoto barbarisko kultūras pieminekļu iznīcināšanu Irākā, liekas, ka cilvēce vēl arvien nav sapratusi savu atbildību nākamo paaudžu priekšā par pasaules vēsturiskā kultūras mantojuma likteņiem. Izstādē redzamās fotogrāfijas demonstrē, kā konflikti cilvēku starpā iznīcina kultūras pieminekļus. Tas sācies jau Senajā Ēģiptē un turpinās mūsdienu pasaulē – Bosnijā, Serbijā, Kosovā, Afganistānā un citās zemēs. Izstāde adresēta visiem, kam nav vienaldzīgs cilvēces kultūras mantojuma liktenis. Izpostot kādu pieminekli, tiek nogalināta kolektīvā atmiņa, sarauta tā neredzamā ķēdīte, kas saista un skolo paaudzes.

Vienlaicīgi Latvijas Akadēmiskā bibliotēka saņēma lielisku 200 grāmatu dāvinājumu, kurā daudz interesantu un vērtīgu izdevumu krievu valodā par kultūru, ētiku, literatūru un vēsturi. Tās ir grāmatas, kas veicinās iecietības kultūru.

Pasniedzot dāvinājumu, M. Rudomino Viskrievijas Valsts Ārzemju literatūras bibliotēkas direktore Jekaterina Geņijeva uzsvēra, ka tieši bibliotēka ir tā vieta, kas visorganiskāk spēj veicināt toleranci un minēja daudz piemēru no savas bagātīgās pieredzes.

Aicinām iepazīties ar izstādi un grāmatu dāvinājumu Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā Lielvārdes ielā 24, bibliotēkas darba laikā līdz 2009. gada 1.februārim.

Powered by Elxis - Open Source CMS