Aizstāvēšana

18-04-2019

2019. gada 26. aprīlī plkst. 9.00 Rīgā, Ķīpsalas ielā 6, 117.telpā RTU promocijas padomes P-11 Materiālzinātnes nozarē tekstila un apģērbu tehnoloģijas un koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozarēs atklātajā sēdē

ZANE ZELČA

aizstāvēs promocijas darbu „Kaņepju bāzes kompozītu sortimenta paplašināšana un tehnoloģiju optimizācija" inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Uldis Spulle (LLU, Latvija), Dr.sc.ing. Remo Merijs-Meri (RTU, Latvija), Dr.sc.ing. Rimvydas Milašius (KTU, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapā https://www.rtu.lv/

***

2019. gada 10. maijā plkst. 13.00 Daugavpils Universitātes (DU) Bioloģijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē, 130.auditorijā, Parādes ielā 1a, Daugavpilī

INESE GAVARĀNE

aizstāvēs promocijas darbu "Trihinelozes ierosinātāju izpēte un Trichinella britovi populācijas ģenētiskā daudzveidība Latvijā" bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.med. Ludmila Vīksna (Rīgas Stradiņa universitāte); Dr.biol. Dace Pjanova (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs); Dr.habil.biol. Eva Dzika (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polija)

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkā, Parādes ielā 1, Daugavpilī un DU mājaslapā www.du.lv .

***

2019. gada 10. maijā, plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, Jelgavas ielā 1, 702. telpā, LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātajā sēdē:

ARTIS KINĒNS

aizstāvēs promocijas darbu: "Hirāli DMAP atvasinājumi kā Lūisa bāzes katalizatori" ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.chem. Māris Turks (RTU), Dr.rer.nat. Thomas Werner (Leibniz Institute for Catalysis at the University of Rostock, Vācija), Dr.habil.chem. Andris Zicmanis.

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

***

2019. gada 10. maijā plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

MATĪSS RIKTERS

aizstāvēs promocijas darbu "Hibrīda mašīntulkošana, kombinējot vairāku mašīntulkošanas sistēmu rezultātus" datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.comp. Ģ. Karnītis (LU), Dr. M. Popoviča (Dublinas Pilsētas Universitāte, Īrija), Dr. K. Sirtsa (Tartu Universitātes Datorzinātņu institūts, Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā (Raiņa bulv. 19, 203. telpa).

***

2019. gada 10. maijā plkst. 17.30 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

MĀRIS VALDATS

aizstāvēs promocijas darbu "Galīgu automātu pārejas funkcijas sarežģītība" datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.comp. U. Straujums (LU), Dr.sc.comp. U.S arkans (Eiropas Bioinformātikas institūts, Lielbritānija), Dr. M. Hirvensalo (Turku Universitāte, Somija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā (Raiņa bulv. 19, 203. telpa).

***

2019. gada 14. maijā pulksten 13.00 Rīgā, Kalpaka bulvārī 4, 108. telpā, LU Filozofijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

LINDA GEDIŅA

aizstāvēs promocijas darbu „Valodas struktūra Martina Heidegera eksistenciālajā analītikā un tās poētiskie aspekti" filozofijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.phil. Raivis Bičevskis (Latvijas Universitāte), Dr.phil. Velga Vēvere (Ekonomikas un kultūras augstskola), Dr.phil. Māra Grīnfelde (Rīgas Stradiņa universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

***

Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un satiksmes nozares Promocijas padome "RTU P-22" paziņo, ka VLADISLAVA ŽAVTKĒVIČA promocijas darba "Tālvadības gaisa kuģu pielietošana jūras akvatorijas ekoloģiskajā monitoringa uzdevumu risināšanai" (05.04.2019 publicētais paziņojums) recenzentu sastāvs tiek papildināts ar sekojošu recenzentu: Dr.habil.sc.ing. Mārtiņš Kleinhofs (Rīgas Tehniskā universitāte).

Powered by Elxis - Open Source CMS