NOSLĒGUSIES PIETEIKŠANĀS LATVIJAS VALSTS STIPENDIJĀM UN PĒTNIECĪBAI 2019./2020. AKADĒMISKAJAM GADAM

18-04-2019

2019. gada aprīlī ir noslēdzies pieteikumu iesniegšanas konkurss Latvijas valsts stipendijām studijām un pētniecībai 2019./2020. akadēmiskajam gadam. Šogad Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) saņemti 332 ārvalstnieku pieteikumi no 33 valstīm, tostarp 243 pieteikumi studijām un 89 - pētniecībai. Šobrīd ir uzsākta pieteikumu administratīva un kvalitātes vērtēšana, kas noslēgsies jūnija sākumā.

Šogad vislielāko interesi izrādījuši Azerbaidžānas iedzīvotāji - saņemti 44 pieteikumi, Ukrainas un Uzbekistānas iedzīvotāji - 42 pieteikumi no katras valsts. Pēc šīm valstīm seko Kazahstāna ar 35 pieteikumiem. No Vācijas kopumā ir saņemti 26 pieteikumi.  Mazliet mazāk pieteikumu ir no Somijas (18 pieteikumi), Izraēlas (16 pieteikumi) un Indonēzijas (14 pieteikumi).  Devītajā vietā pēc pieteikumu skaita ir Gruzija ar 12 pieteikumiem un desmitajā - Ķīna ar 10 pieteikumiem.

Bakalaura un maģistra līmeņa studentiem Latvijas valsts stipendijas apmērs ir 500 eiro mēnesī, bet doktorantūras studentiem - 670 eiro mēnesī. Pētnieki, kuri veic savus pētījumus Latvijas augstākās izglītības un zinātniskajās institūcijās, var saņemt stipendiju 30 eiro dienā un 300 eiro mēnesī naktsmītnes izdevumu segšanai laika periodā līdz pieciem mēnešiem. Jau trešo gadu, kopš 2017. gada, darbojas elektroniskā stipendiju iesniegumu iesniegšanas sistēma, kas ļauj pieteicējiem ērtāk iesniegt dokumentus, kā arī VIAA tas ļauj optimizēt pieteikumu vērtēšanas procesu.

Latvijas valsts stipendijas ārzemniekiem ir nozīmīgs instruments Latvijas augstākās izglītības eksportspējas stiprināšanai, kā arī ārvalstu studentu piesaistīšanai studijām Latvijas augstākās izglītības institūcijās. Stipendijas pētniecībai dod iespēju dažādu jomu pētniekiem no dažādām valstīm gūt praktisku sadarbības pieredzi.

Stipendijas tiek piešķirtas, balstoties uz starpvaldību noslēgtajiem līgumiem sadarbībai izglītībā un zinātnē, kā arī pēc paritātes principa - tām valstīm, kuras arī Latvijas iedzīvotājiem paredz iespēju pieteikties stipendijām. 2019. gadā Latvijas valsts stipendijām varēja pieteikties iedzīvotāji no 40 valstīm.

Avots: VIAA mājaslapa

Powered by Elxis - Open Source CMS