2009. gads – Starptautiskais astronomijas gads

10-01-2009

Mārtiņš Gills

2009. gads – Starptautiskais astronomijas gads

Pirms mazliet vairāk kā gada, 2007. gada 20. decembrī, astronomu sabiedrība ar sajūsmu uzņēma ziņu par Apvienoto Nāciju Organizācijas 62. Ģenerālās Asamblejas lēmumu pasludināt 2009. gadu par Starptautisko astronomijas gadu (SAG2009). Būtībā astronomiem šādas rezolūcijas pieņemšana nebija pārsteigums, bet gan vairāku gadu garumā veiktā organizatoriskā darba rezultāts. Pamats tam bija pirms vairākiem gadiem Starptautiskās Astronomijas savienības un UNESCO radusies pārliecība, ka 400 gadi kopš Galilelo Galilejs ar teleskopu sāka novērot debess spīdekļus, ir labs iemesls tam, lai pirmo reizi ANO tematisko gadu sērijā savs gads būtu tieši astronomijai.

No vienas puses, SAG2009 varam uzskatīt par cieņas un atbalsta apliecinājumu astronomu sabiedrībai, tomēr patiesie mērķi sniedzas ārpus stingri akadēmiskām aprindām – līdz skolām, universitātēm un vienkāršajiem iedzīvotājiem. Kā būtiskākie mērķi ir izvirzīti:

informēt sabiedrību par astronomiju kā zinātnes nozari;

veicināt sabiedrības interesi par dabaszinātnēm;

rosināt jauniešos interesi par astronomiju kā daudzu dabaszinātņu un inženierzinātņu saskarsmes punktu;

dot iespēju ikvienam interesentam uzzināt par to, ko var novērot debesīs.

Starptautiskā līmenī SAG2009 pasākumus koordinē UNESCO un Starptautiskā astronomijas savienība. Centralizēti ir nodefinēti dažādu pasākumu formāti, ir izveidoti vairāki izglītības iestāžu starptautiskas sadarbības projekti, aktīvi tiek papildināta virkne interneta resursu, tiek organizētas atbalsta kampaņas jaunattīstības valstīm. Katra valsts plāno un organizē pasākumus pati atbilstoši interesei un iespējām.

Kas ir plānots Latvijā?

Latvijā galvenos koordinējošos darbus veic Latvijas Astronomijas biedrība (LAB) sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, bet pasākumus nodrošinās un atbalstīs visdažādākās organizācijas un individuālas personas – tajā skaitā, būtisks atbalsts ir no Latvijas Universitātes, Latvijas Zinātņu akadēmijas, žurnāla “Zvaigžņotā Debess”. Pasākumos piedalās visas mūsu valstī esošās astronomijas zinātniskās institūcijas – LU Astronomijas institūts, Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs un LU Lāzeru centra Astrospektroskopijas laboratorija. Būtisku ieguldījumu popularizēšanas pasākumos dos publisko debess demonstrējumu observatorija Rāmkalnos, skolas, kuru rīcībā ir teleskopi, kā arī individuāli vaļasprieka astronomi. Lielāka daļa astronomijas popularizēšanas pasākumu tiek veikti sabiedriskā kārtā.

Gada ietvaros sešpadsmit datumos vienlaikus varāki desmiti skolu dažādās Latvijas vietās veiks debess demonstrējumus. Laika periodā no 2. līdz 5. aprīlim notiks starptautiska akcija “100 stundas ar astronomiju”. Latvijā šajos datumos Latvijas Pasts prezentēs divas astronomijai veltītas pastmarkas, skolām vienu dienu no agra rīta līdz vēlam vakaram būs iespēja apmeklēt observatorijas, F.Candera muzeju Latvijas Universitātē, planetāriju bērnu zinātnes centrā “Tehnoannas pagrabi”, būs astronomijai veltītas diskusijas “Zinātnes kafejnīcā”, kā arī internetā būs video tiešraides no pasaules lielākajām observatorijām. Būs arī televīzijas raidījumi ar astronomijas tematiku. Tajā skaitā Latvijas Televīzija demonstrēs filma par teleskopiem – “Skatieni Visumā” (“Eyes on the Skies”). Augustā notiks ikgadējā astronomijas nometne, kas dažādos formātos notiek kopš 1989. gada, bet šajā reizē tā būs plašāka nekā citas reizes. Septembrī ikgadējā Zinātnieku nakts būs veltīta astronomijai un kosmosa tehnoloģijām. Savukārt, 9.-10.oktobrī notiks populārzinātniska konference par astronomiju Latvijā – no vēsturiskiem pirmsākumiem, cauri šodienas aktuālajām pētījumu tēmām līdz nākotnes projektiem.

Ne visi pasākumi šobrīd ir precīzi noteikti, bet viens ir skaidrs – būs daudzveidīgas iespējas ikvienam Latvijas iedzīvotājam kaut ko sadzirdēt un saredzēt saistībā ar astronomiju. Visa informācija par SAG2009 pasākumiem ir tīmekļa vietnē www.astronomija2009.lv

Pēdējā atjaunošana 10-01-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS