PAGARINĀTS PROJEKTU PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ FRANCIJAS - LATVIJAS SADARBĪBAS PROGRAMMĀ OSMOZE

30-05-2019

Līdz 2019. gada 11. jūnijam ir pagarināts projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš Hubert Curien mobilitātes projektu konkursam Francijas - Latvijas sadarbības programmā OSMOZE zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomās, kuru pērn izsludināja Izglītības un zinātnes ministrija un Francijas institūts Latvijā sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

Programmas mērķis ir attīstīt zinātniski pētniecisko sadarbību starp Latvijas un Francijas zinātniskajām institūcijām, sekmējot augsta līmeņa zinātnisko pētījumu īstenošanu un konkurētspējīgu tehnoloģiju izstrādi. Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas vai uzņēmuma zinātniskā grupa konkursam var pieteikt pētniecības projektus visās fundamentālo un lietišķo pētījumu nozarēs, tostarp arī humanitārajās un sociālajās zinātnēs.

Projektā iesaistās divi dalībnieki, kas pārstāv katru programmas puses valsti. Projektu īsteno katrā programmas puses valstī vienlaikus, projekta dalībniekiem savstarpēji sadarbojoties. Projekta īstenošanā iesaistītie Latvijas un Francijas zinātnieki identisku projekta pieteikumu iesniedz katrs savā valstī par konkursu atbildīgajā institūcijā.

Latvijas dalībniekiem konkursa nolikums, kā arī pieteikuma veidlapa un nosacījumi pieejami VIAA mājaslapā.

Francijas puses nosacījumi pieejami Francijas Augstākās izglītības, starptautisko studentu pakalpojumu un starptautiskās mobilitātes attīstības aģentūras mājaslapā.

Powered by Elxis - Open Source CMS