LATVIJAS ZINĀTNES PADOME IZPLATA PAZIŅOJUMU PAR 2019. GADA FUNDAMENTĀLO UN LIETIŠĶO PĒTĪJUMU PROJEKTU KONKURSA IZSLUDINĀŠANU

30-05-2019

2019. gada 24. maijā Latvijas Zinātnes padome (LZP), pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumu Nr. 725 "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšana un finansējuma administrēšana" 9. punktu, izsludina 2019. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursu.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas visās zinātņu nozarēs. Konkursā var piedalīties Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā.

Kopējais konkursam pieejamais finansējums ir 9 479 699 EUR.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2019.  gada 19. augusts. Projektu pieteikumi iesniedzami Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (turpmāk - informācijas sistēma) (https://sciencelatvia.lv, informācijas sistēma būs pieejama ar 10. jūniju).

Latvijas Zinātnes padomes "2019. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa nolikums" un tā pielikumi pieejami LZP mājaslapā.

LZP informē, ka projektu iesniedzējiem tiks nodrošināti semināri.

Pēc papildu informācijas lūdzam vērsties Latvijas Zinātnes padomē (Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, tel. 67228421, e-pasts:  ).

Powered by Elxis - Open Source CMS