EKOSOC-LV monogrāfija: SOCIĀLĀ INOVĀCIJA: IZAICINĀJUMI UN RISINĀJUMI LATVIJĀ

3-06-2019

Monogrāfijā ir starpdisciplināri pētīta sociālā inovācija, tās būtība, ietekme uz sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, to veicinošie un kavējošie faktori, kā arī šķēršļi un to pārvarēšanas paņēmieni, analizēta iesaistīto pušu rīcība un to līdzdalības dimensijas, aplūkoti attīstības scenāriji un labas prakses piemēri Latvijā un citās Eiropas valstīs, izstrādāta sabiedrības finansiālās, informatīvās un organizatoriskās iesaistes sociālās inovācijas procesos indeksu koncepcija un šo indeksu aprēķināšanas metodoloģija. Darbā analizēti arī līdz šim Latvijā sociālās inovācijas īstenošanai nepielietoti finansējuma avoti. Monogrāfija paredzēta sociālās inovācijas pētniekiem, praktiķiem, sociālajiem uzņēmējiem, politikas veidotājiem, pašvaldību vadītājiem, pedagogiem un izglītības iestāžu vadītājiem, studentiem un visiem, kas interesējas par sociālo inovāciju un tās veicināšanas jautājumiem.

Lasīt vairāk: http://uivi.rtu.lv/2019/05/30/sociala-inovacija-izaicinajumi-un-risinajumi-latvija/

Powered by Elxis - Open Source CMS