Akadēmiķis Jurijs Dehtjars attīsta inženierzinātni Daugavpilī

14-06-2019

Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiālē pavasaros regulāri notiek zinātniski praktiskā konference "Jaunatnes loma un iespējas inženierzinātnes attīstībā", kurā referē uzaicināti akadēmiķi, korespondētājlocekļi un vadošie pētnieki. Šogad - Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis Dr.habil.phys. Jurijs Dehtjars, pārstāvot RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūtu, uzstājās ar lekciju par tēmu "Nanokondensatori Latvijā". Šī paša institūta vadošais pētnieks Uldis Bērziņš savā priekšlasījumā skāra mūžīgo problēmu - "Vecuma cēloņi".

Plenārsēdi noslēdza izstādes apmeklējums. Pagājušajā gadā konference vainagojās ar starptautisko izgudrojumu un inovāciju izstādi "MINOX Latgale 2018", šogad - ar izstādi "Autotransportlīdzekļu motoru un transmisijas agregāti".

Pateicoties pētnieka Gunta Spriņģa aktivitātēm, RTU Daugavpils filiāle ir tikusi pie moderniem autotransportlīdzekļu agregātiem. Ļoti svarīgi ir savlaicīgi atjaunot mācību līdzekļus augstskolās, jo pilnveidotais pamatizglītības standarts prasa jaunatnei inženierzinātnes pamatus apgūt vēl pamatskolā. RTU Daugavpils filiāle cieši sadarbojas ar skolām un seko līdz jaunākajām tendencēm izglītības, zinātnes un izgudrotājdarbības jomā. To apliecina arī konferences ietvaros izskanējušie daudzie referāti un jauniešu darbu konkurss sekojošās nominācijās: "Labākais skolēnu zinātniski-pētnieciskais darbs", "Labākais studentu zinātniski-pētnieciskais darbs", "Labākais jauno zinātnieku darbs".

Ivans Griņevičs


RTU DF pētnieks Guntis Spriņģis prezentē 2018./2019. akadēmiskā gada jauninājumus Foto I. Griņevičs

Powered by Elxis - Open Source CMS