LZA SENĀTA LĒMUMS

28-06-2019

Pamatojoties uz 2019. gada 10. maija asoc. prof. Jāņa Kaminska iesniegumu, un uz Zinātniskās darbības likumu, Latvijas Zinātņu akadēmijas hartu, LZA Statūtiem, kā arī ievērojot, ka, balstoties uz mūsu līdzšinējiem zinātniskajiem sasniegumiem un aktīvu starptautisko darbību, saņemts rakstisks uzaicinājums iestāties Starptautiskā Ģeodēzijas un Ģeofizikas apvienībā (IUGG),

LZA Senāts 2019. gada 18. jūnija sēdē nolēma:

1) piekrist kļūt par IUGG pārstāvošo organizāciju (t.i. adhering organization) Latvijā,

2) izveidot IUGG nacionālo komiteju (atbilstoši iesniegtajam personu sarakstam),

3) pilnvarot LZA prezidentu akad. Ojāru Spārīti parakstīt vēstuli, adresētu IUGG ģenerālsekretāram Dr. Alik Ismail-Zadeh par dalību šajā organizācijā asociēta biedra statusā, ievērojot, ka dalība IUGG notiek asociētā biedra statusā un ir bez ikgadējas dalības maksas.  

LZA Senāta priekšsēdētāja vietnieks Tālavs Jundzis
LZA Senāta zinātniskā sekretāre Alma Edžiņa

Powered by Elxis - Open Source CMS