LZA Vēstis A daļa, 2019.g. 2. numurs

11-07-2019

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis

"A" daļa (sociālās un humanitārās zinātnes)

2019. gads 73. sējums 2. numurs

Saturs

KORESPONDENCE

Zbigņevs Stankevičs
LATVIJAS UZPLAUKUMA ATSLĒGA 6

RAKSTI

Skaidrīte Lasmane
ĒTIKA CETURTĀS INDUSTRIĀLĀS REVOLŪCIJAS PRIEKŠVAKARĀ 12

Biruta Melliņa-Flood
TĒVIJAS ATJAUNOŠANA LIVONIJĀ AGRĪNAJOS JAUNAJOS LAIKOS 21

Jūlija Ščukina
DĒKAINO VAROŅU SALĪDZINĀJUMS MŪZIKLOS UN ROKOPERĀS LATVIJAS UN UKRAINAS TEĀTROS 42

Māra Vidnere
VALODAS KOMUNIKATĪVĀ KOMPETENCE STARPETNISKO ATTIECĪBU ATTĪSTĪBĀ LATVIJĀ 51

ZINĀTNES DZĪVE

Ojārs Spārītis
PAR LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS DARBA NEREDZAMO UN NEAUDITĒTO DAĻU 77

Raita Karnīte
EKSPERTU KONSILIJA “ZINĀTNES POLITIKA – HUMANITĀRO UN SOCIĀLO ZINĀTŅU LOMA VALSTS UN SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBĀ” ZIŅOJUMS UN SLĒDZIENS 80

Anna Vulāne
NOZĪMĪGS IEGULDĪJUMS LATVIJAS BĒRNU VALODAS IZPĒTĒ 107

AKADĒMISKĀ BRĪVĪBA UN INSTITUCIONĀLĀ AUTONOMIJA: SAISTĪBĀM JĀSEKO DARBĪBAI 111 /ACADEMIC FREEDOM AND INSTITUTIONAL AUTONOMY: COMMITMENTS MUST BE FOLLOWED BY ACTION 113

Ausma Mukāne
INTERFRAME-LV UN SCAR SEMINĀRS PAR BIOEKONOMIKU 115

Simona Sofija Valke
ZINĀŠANU ĢEOGRĀFIJA UN MIGRĀCIJA / GÉOGRAPHIE ET MIGRATION DU SAVOIR 118

Jānis Ūdris
LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS GODA LOCEKLIS LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLĀ IZDEVUMA “LATVIJAS VĒSTNESIS” ILGGADĒJAIS GALVENAIS REDAKTORS OSKARS GERTS (28.12.1940–24.03.2019) 120

Leons Taivāns
LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS GODA DOKTORS EDGARS ROBERTS KATTAI (EDGARS KATAJS) (3.02.1923–5.04.2019) 123

Vladislavs Volkovs
LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS KORESPONDĒTĀJLOCEKLE VALSTS EMERITĒTĀ ZINĀTNIECE ILGA APINE (13.03.1928–1.06.2019) 128


Pēdējā atjaunošana 13-07-2019
Powered by Elxis - Open Source CMS