Izsludina konkursu uz E. Gudrinieces un A. Ieviņa stipendijām

29-08-2019

Latvijas Zinātņu akadēmijas fonds sadarbībā ar RTU Attīstības fondu un
RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāti

izsludina

stipendiju konkursu uz akadēmiķu E. GUDRINIECES UN A. IEVIŅA stipendijām
ķīmijā un ķīmijas tehnoloģijā 2019. /2020. g.

Konkursam pieteikties aicināti Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes bakalaura un maģistra programmās studējošie, kuri apgūst priekšmetus saistītus ar organisko sintēzi, organisko vielu tehnoloģiju, bioloģiski aktīvajām vielām, kuriem ir labas un teicamas sekmes (vidējā svērtā atzīme pēdējos divos studiju semestros nav zemāka par 7,5) un kuri vismaz gadu strādā zinātnisko darbu ķīmijas vai ķīmijas tehnoloģijas jomā, kā arī konkrētajā semestrī nesaņem citas veicināšanas stipendijas. Stipendijas pretendentus var ieteikt RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte.

Konkursa kārtībā tiks piešķirtas 2 stipendijas 215 EUR apmērā laika periodam no 2019. gada novembra līdz 2020. gada augustam.

Pretendentiem jāiesniedz:

 sekmju izraksts no pēdējiem diviem mācību semestriem (iepriekšējā studiju gada) ar aprēķinātu vidējo svērto atzīmi;

 īss iepriekšējā gada zinātnisko pētījumu izklāsts un nākamā semestra pētījumu apraksts (kopā ne vairāk kā 3 lpp.);

 zinātnisko publikāciju saraksts;

 zinātniskā darba vadītāja atsauksme, kurā norādīts studenta līdzšinējo pētījumu ilgums un tematika (parakstīta un ieskanēta);

 RTU MLĶF ieteikums stipendijas saņemšanai (nav obligāts).

Pieteikšanās: Pretendentiem jāaugšupielādē minētie dokumenti, līdz 2019. gada 15. septembrim (ieskaitot), RTU Attīstības fonda mājaslapā www.fonds.rtu.lv sadaļā "Aktuālie konkursi" pie "Emīlijas Gudrinieces un Alfrēda Ieviņa stipendijas".

Pēdējā atjaunošana 31-08-2019
Powered by Elxis - Open Source CMS