SIA „ITERA Latvija” sadarbībā ar LZA un nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina konkursu zinātniekiem un praktiķiem vides, zemes un ģeogrāfijas zinātnēs

4-09-2019

SIA „ITERA Latvija" sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds" izsludina konkursu balvu piešķiršanai ievērojamiem Latvijas zinātniekiem un praktiķiem vides, zemes un ģeogrāfijas zinātnēs.

Konkursa kārtībā tiks piešķirtas 2 balvas, katra 3000 EUR apmērā (pirms nodokļu nomaksas) ievērojamiem Latvijas zinātniekiem un radošiem praktiķiem par izcilu veikumu vai mūža devumu vides, zemes un ģeogrāfijas zinātnēs, kā arī par nozīmīgu vides izstrādes sistēmu veicināšanu.

Lai izvirzītu pretendentu balvu konkursam, tā izvirzītājam jāiesniedz:

  • motivēts izvirzītāja iesniegums;
  • ziņas par pretendentu (Curriculum Vitae), norādot darba un mājas adresi, telefonu, personas kodu, e-pasta adresi;
  • izvirzītāja vai pretendenta parakstīta iesniegtā darba (darbu) anotācija latviešu valodā (darba nosaukums arī angļu valodā);
  • izvirzītais darbs (darbu kopa), ja tāds ir publicēts iespiestā veidā (ja nav iespiestā veidā, pietiek ar elektronisko versiju).


Pretendentiem vai tā izvirzītājam minētie dokumenti vienā eksemplārā jāiesniedz RTU Attīstības fondā, Kaļķu ielā 1, 418. kabinetā, ievietojot tos slēgtā, aizlīmētā aploksnē ar norādi „Latvijas Zinātņu akadēmijas un SIA „ITERA Latvija" gada balvu konkursam", kā arī elektroniski (ar ieskenētām parakstu lapām) jānosūta uz un līdz 2019. gada 18. septembrim (ieskaitot).

Informācija par konkursu, kā arī konkursa nolikums publicēts RTU Attīstības fonda mājaslapā ŠEIT.

Konkursa sludinājums (pdf.)

Powered by Elxis - Open Source CMS