Latvijas Zinātņu akadēmija izsludina konkursu Vitauta Tamuža vārdbalvai jaunajiem zinātniekiem mehānikā

8-10-2019

Lai veicinātu un atbalstītu Latvijas jauno zinātnieku pētījumus mehānikā, Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) iedibina akadēmiķa Vitauta Tamuża vārdbalvu. Balvu finansē LZA Fonds no akadēmiķa Vitauta Tamuża dāvinājuma līdzekļiem.

Konkursā var piedalīties Latvijas augstskolu un zinātnisko institūtu jaunie (vecums līdz 35 gadiem ieskaitot) zinātnieki. Balva tiek piešķirta par izcilu zinātnisko darbu mehānikā (publikācija, publikāciju kopa, aizstāvēta zinātņu doktora disertācija, maģistra darbs).

Kandidātus balvai var izvirzīt Latvijas Zinātņu akadēmijas nodaļas un akadēmijas locekļi, zinātnisko institūciju padomes, universitāšu senāti, fakultāšu domes.

Balvas pretendentiem līdz š.g. 30. novembrim jāiesniedz šādi materiāli:

rekomendācijas vēstule;

iesniegums;

pretendenta Curriculum vitae;

konkursa darbs;

izvirzītāja vai pretendenta parakstīta iesniegtā darba (darbu) anotācija latviešu valodā, darba nosaukumu norādot arī angļu valodā.

Materiāli iesniedzami LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļā, Akadēmijas laukumā 1, Rīgā, LV 1050, 235.  kab. Uzziņām: 67223633,

Powered by Elxis - Open Source CMS