LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas sēde 2019. gada 23. oktobrī

8-10-2019

LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas
s ē d e
trešdien, 2019.gada 23. oktobrī plkst. 15.00
LZA Senāta zālē (Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 2.stāvā)

 LZA korespondētājlocekļu kandidātu ziņojumi par zinātnisko pētījumu rezultātiem:

1."Uz nestriktās loģikas balstītas matemātiskās metodes: Pētījumu aktualitātes   un perspektīvas Latvijas Universitātē."

- LU profesore, Dr.math. Svetlana Asmuss.

2. "Intelektuāla pārvades elektrisko tīklu vadība un kontrole."

- Fizikālās enerģētikas institūta vadoša pētniece, RTU asociēta profesore Dr.sc.ing. Anna Mutule.

3. "Topoloģiskā funkcionēšanas modelī sakņota programmatūras izstrāde". 

- RTU asociēta profesore Dr.sc.ing.. Ērika Nazaruka.

4. „Konstrukciju bojājumu identifikācija un tehniskā stāvokļa monitorings".

 - RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes vadošais pētnieks Dr.sc.ing.  Sandris Ručevskis.

5."Funkcionālie materiāli vides un enerģētikas problēmu risināšanai".

- RTU asociētais profesors, Dr.sc.ing. Andris ŠUTKA .

6. Karaliskais Tehnoloģiju institūts (Zviedrija) pasniedzējs, RISE AB vadošais pētnieks Dr.sc.ing. Oskars Ozoliņš

- J.Spīguļa rekomendācija LZA ārzemju locekļu velēšanām 

7. Aizklātais balsojums par nodaļas atbalstu kandidātiem.

Powered by Elxis - Open Source CMS