LU Cietvielu fizikas institūts izsludina konkursu uz vadītāju vietu

10-10-2019

LU Cietvielu fizikas institūts izsludina konkursu uz vadītāju vietu sekojošās struktūrvienībās: Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorijā, Redzes uztveres laboratorijā un Radioelektronikas laboratorijā.

Amata pienākumu veikšanai nepieciešamās prasības:

1. Izglītība: Doktora vai habilitētā doktora zinātniskais grāds fizikā vai pielīdzināmā zinātnes nozarē;

2. Profesionālā pieredze:

- pieredze pētnieciskas struktūrvienības vai zinātnisku projektu vadīšanā;

- pieredze sadarbībā ar eksperimentālajām grupām ārpus savas laboratorijas.

3. Profesionālas prasmes:

Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorijas vadītājam:

- vismaz 5 gadu pieredze alternatīvo enerģijas iegūšanas avotu tematikā un praktiskajos pētījumos, ieskaitot ūdeņraža iegūšanas un uzkrāšanas metodes un tehnoloģijas, kurināmo šūnu elementu izstrādē;

- vismaz 5 gadu pieredze katodmateriālu un anodmateriālu pētījumos Li-jonu un K-jonu baterijās.

Redzes uztveres laboratorijas vadītājam:

- vismaz 5 gadu pieredze funkcionālo materiālu izmantošanā redzes stimulu radīšanā, optiskā informācijas pārnesē un acs struktūru optisko īpašību pētniecībā;

- pieredze jaunas paaudzes viļņu frontes sensoru attīstīšanā un izstrādē bioloģijas un astronomijas vajadzībām.

Radioelektronikas laboratorijas vadītājam:

- vismaz 5 gadu pieredze radioelektronikas ierīču projektēšanā un izgatavošanā;

- pieredze datoru un mikrokontrolieru integrācijā automatizētās vadības un kontroles sistēmas;

- pieredze programmatūras izstrādes (mikrokontrolieriem un datoriem) un procesu automatizācijas projektu vadīšanā;

- pieredze datoru un komunikāciju (vadu un bezvadu) tīklu projektēšanā un izveidē. 

4. Citas prasmes:

- sadarbības, saskarsmes un komunikācijas prasmes;

- spēja sadarboties ar citām Institūta laboratorijām un ārējiem klientiem;

- prasme lietišķi risināt darba jautājumus gan ar laboratorijas personālu, gan ar LU CFI administrāciju;

- spēja veicināt personāla profesionālo izaugsmi un atjaunošanos;

- spēja piesaistīt projektus ar nacionālo un starptautisko finansējumu;

- prasme ikdienas darbā izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Iesniedzamie dokumenti

Pretendents ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc konkursa izsludināšanas dienas iesniedz LU CFI  Personāla daļā šādus dokumentus: 

- iesniegumu par piedalīšanos konkursā;

- dokumentu norakstus, kas apliecina nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus;

- pretendenta dzīves un darba gājumu (Curriculum Vitae), kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze, publicēto darbu sarakstu pēdējo 6 gadu laikā, vadīto projektu sarakstu;

- citus dokumentus, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju;

Laboratorijas vadītājs tiks ievēlēts LU Cietvielu fizikas institūta Zinātniskās padomes sēdē. Pirms vēlēšanām notiks pretendentu uzklausīšana paplašinātās Zinātniskās padomes sēdē par viņu redzējumu par laboratorijas vietu LU CFI un tās attīstības plānu.

Pieteikumi iesniedzami mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas brīža, Ķengaraga ielā 8, 338. istabā vai sekretariātā 204. istabā. Tālrunis uzziņām 67260556.

Powered by Elxis - Open Source CMS