IN MEMORIAM

10-10-2019

EDVĪNS VANAGS
(12.07.1938. - 24.09.2019.)

Tā bija otrā rudens diena, kad Latvijas Zinātņu akadēmija saņēma sāpīgu sēru vēsti: pēc ļoti ilgas un grūtas slimības mūžībā devies tās īstenais loceklis, prof. Dr.habil.oec. Edvīns Vanags.

E. Vanags dzimis 1938. gada 12. jūlijā Daugavpilī. Studējis ekonomiku Latvijas Valsts Universitātē (LVU). Ekonomikas fakultāti beidzis 1961. gadā. Jaunais speciālists sāka darbu LPSR Centrālajā statistikas pārvaldē kā ekonomists. Tur strādājot gandrīz desmit gadus (1961-1970), E. Vanags pamazām pievērsās statistikai un zinātniskajam darbam. Lai realizētu savas zinātniskās intereses, 1970. gadā viņš pārnāca uz PSRS CSP Statistikas zinātniskās pētniecības institūta Latvijas nodaļu, kur vispirms strādāja par zinātnisko līdzstrādnieku, vēlāk - par Reģionālās informācijas nodaļas vadītāju. Izmantojot statistikas praksē gūto pieredzi, viņš ātri sagatavoja un aizstāvēja savu pirmo disertāciju, 1973. gadā kļūstot par ekonomikas zinātņu kandidātu. Savienojot ar zinātnisko darbu institūtā, viņš bija arī docētājs LVU (vēlāk - LU). E. Vanaga turpmākā karjeras izaugsme vairs nebija tik strauja - vien 1989. gadā viņš ieguva prestižo ekonomikas zinātņu doktora grādu, kas vēlāk nostrificēts par habilitēto ekonomikas zinātņu doktora grādu. 1991. gadā E. Vanags kļuva par profesoru, drīz - arī par Latvijas Statistikas institūta direktoru. Šo amatu viņš pildīja līdz liktenīgai saslimšanai.

E. Vanagam pārnākot uz Latvijas Statistikas institūtu, kļuvām kolēģi, vēlāk - arī vienas tēmas līdzizpildītāji, trīs grāmatu un vairāku desmitu rakstu līdzautori. Tādēļ, pēc vecas tradīcijas, joprojām viņu saukšu vienkārši par Edvīnu.

Edvīna personīgās zinātniskās intereses visu laiku ir saistījušās ar Latvijas pašvaldībām, to organizāciju, ekonomiku un statistiku. To apliecina viņa sarakstīto grāmatu nosaukumi. Par šīm un tām tuvām tēmām Edvīns ir sarakstījis patstāvīgi vai kopā ar līdzautoriem apmēram 40 grāmatu un brošūru un vairāk nekā 350 zinātnisku un zinātniski praktisku rakstu.

Bet tas bija tik sen ... Rakstot šo nekrologu, internetā atvēru šķirkli "Teritoriju attīstības indekss". Izrādās, mūsu kopīgi izstrādāto indeksu aprēķina un izmanto joprojām! Ar dažām izmaiņām, protams. Dzīve jau nestāv uz vietas. Bet pamati ir saglabāti.  Latvijā nebūs daudz šādu ekonomistu - statistiķu izstrāžu, kuras ir izgājušas ārpus publikācijām, un tās sekmīgi izmanto valsts pārvaldē. Turklāt ir pārdzīvojušas vairākas ministru un valdību maiņas.

Kopā ar Edvīnu mēs meklējām arī ceļu uz LZA. Edvīns kļuva par LZA korespondētājlocekli 1993. gadā, bet par īsteno locekli - 1999. gadā.

Kā Latvijas Statistikas institūta direktors Edvīns bija ļoti demokrātisks un koleģiāls. Visi, kuriem bija kādas idejas, tika pacietīgi uzklausīti un novērtēti. Neatceros nevienu gadījumu, kad kāds būtu atbrīvots no darba citādi kā pēc paša vēlēšanās. Bet tādas "pašu vēlēšanās" bija vairākas. Algas zinātnē mūsu apstākļos līdz šim nekad nav bijušas konkurēt spējīgas.

Domāju, ka visi, kas strādāja kopā ar E. Vanagu vai vienkārši viņu pazina, pievienosies manam novēlējumam - vieglas smiltis Edvīnam un ilgas un gaišas atmiņas par viņu mūsu prātos un sirdīs!

Oļģerts Krastiņš, LZA īstenais loceklis

Powered by Elxis - Open Source CMS