IZRAĒLAS VALSTS VĒSTNIECES VIZĪTE LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJĀ

10-10-2019

Šī gada 3. oktobrī Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) notika Izraēlas Valsts vēstnieces Latvijā V.E. Orli Gil (Orli Ester Gil) un Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvju tikšanās. Vēstniece Orli Gil akadēmiju apmeklēja pēc LZA Ekonomikas institūta direktores Ņinas Lindes ielūguma.

Abas puses, katra īsumā raksturojot savas valsts politiku zinātnes jomā, identificēja potenciālās sadarbības iespējas, kas būtu īstenojamas tuvākā nākotnē. Perspektīvās sadarbības jomas - augstās tehnoloģijas un to implementācija medicīnā, biolauksaimniecība, zaļā enerģija, meža zinātnes. Vēstniece uzsvēra, ka jau šobrīd iespējams organizēt studentu grupu vizītes Izraēlas zinātniskajās institūcijās, kā arī Izraēlas vieslektoru vizītes Latvijā.

LZA Ekonomikas institūta direktore Ņina Linde vēstnieci informēja par institūta darbības virzieniem un ielūdza uz III Ekonomikas forumu "Uzņēmējdarbības atbalsts: traucējoši faktori, zinātniski pamatotie risinājumi, starptautiskā pieredze", kas notiks š. g. 31. oktobrī un 1. novembrī LZA.

Savukārt LZA prezidenta padomniece starptautisko sakaru jomā Ilze Trapenciere informēja par īstermiņa mobilitātes vizītēm, ko aicināti izmantot Latvijas un LZA partnerakadēmiju, tostarp Izraēlas, zinātnieki. Partnerakadēmiju zinātniekiem LZA nodrošina uzturēšanos Latvijā un saskaņo zinātnisko programmu.

Ilze Stengrevica,
LZA sabiedrisko attiecību speciāliste


No kreisās: LZA sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Stengrevica, LZA Ekonomikas institūta zinātniskā sekretāre Poļina Kolobova, LZA prezidenta padomniece Ilze Trapenciere, Izraēlas vēstniece Orli Gil, LZA prezidents Ojārs Spārītis, LZA Ekonomikas institūta direktore Ņina Linde

Foto - K. Broks

Powered by Elxis - Open Source CMS