III STARPTAUTISKAIS EKONOMIKAS FORUMS

10-10-2019

Latvijas Zinātņu akadēmija, 31. oktobris -1. novembris

Aicinām Jūs uz III Starptautisko Ekonomikas Forumu, kas notiks 31. oktobrī un 1. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā, Rīgā.

Ekonomikas Forumu organizē Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju, valsts pētījuma programmas projektu INTERFRAME-LV un citiem sadarbības partneriem. Tiek turpināta I un II Ekonomikas Forumā sekmīgi iedibinātā prakse, ka Forums kalpo par platformu zinātnieku, uzņēmēju un politiķu pieredzes apmaiņai un sadarbībai, stimulējot ārvalstu un vietējo investīciju ienākšanu un inovatīvu tautsaimniecību ilgtermiņā.

Atklāta un patiesa zinātnieku, uzņēmēju un politiķu viedokļu, pieredzes un zinātniski pamatotu prognožu apmaiņa - pamats Foruma dalībnieku rezolūcijai ar iniciatīvām un priekšlikumiem uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Latvijā un Eiropā kopumā. Foruma idejām jāspēj ietekmēt Latvijas tautsaimniecības transformāciju, produktivitāti, ilgtspējīgas investīcijas un eksporta ieņēmumu palielināšanos, lai Latvija nokļūtu starp 10 Eiropas ekonomiski attīstītākajām valstīm.

Šī gada Foruma tēma un vadmotīvs - "BIZNESA ATBALSTS: traucējoši faktori, zinātnē balstītie risinājumi un starptautiskā sadarbība" - aptver šādus jautājumus:

 • Kā paaugstināt uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas efektivitāti?
 • Kas jārisina valsts institūcijām, mācību iestādēm, uzņēmējiem un pašiem darbiniekiem uzņēmējdarbības vides uzlabošanai?
 • Latvija salīdzinājumā ar Lietuvu, Igauniju un citām valstīm: kas jādara, lai neatpaliktu no kaimiņvalstīm?
 • Kāds finanšu atbalsts sagaidāms uzņēmumiem krīzes 2020 pārvarēšanai?
 • Kāda ir banku sektora nākotne naudas atmazgāšanas apkarošanas apstākļos?
 • Kā Eiropas reglamentējošā politika ietekmē uzņēmumus?
 • Kāda ir finanšu sektora attīstības prognoze ģeopolitisko notikumu kontekstā?
 • Kāds ir potenciāls un realitāte digitālās ekonomikas attīstībai?
 • Kāda starptautiskā pieredze un sadarbība ir būtiska pievilcīgas investīciju vides nodrošināšanai?
 • Kādas ir galvenās problēmas un riski, ar kuriem saskaras ārvalstu un vietējie investori?
 • Kā izveidot vislabāko uzņēmējdarbības atbalsta vidi un iesaistīt arī jaunus cilvēkus uzņēmējdarbībā un attīstības procesos?


Foruma mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības vides attīstību
, veltot lielāku uzmanību uzņēmējdarbības attīstību traucējošo aspektu izzināšanai un sniedzot zinātniski pamatotās rekomendācijas mērķtiecīgas valsts un pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas darbības pilnveidošanai.

Forums Jums piedāvā:

 • pirmajam uzzināt par aktuālāko pētījumu rezultātiem (ieskaitot Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta veiktā pētījuma "Par uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas ieviešanas iespējām Latvijā un Lietuvā" rezultātus) un jaunākiem sasniegumiem ekonomikā;
 • satikt atzītus profesionāļus biznesa ekonomikā - ārvalstu zinātniekus, uzņēmējus un praktiķus, politiķus, valsts un pašvaldību iestāžu speciālistus;
 • atrast kādu zelta graudu un inovatīvu ideju priekš Jūsu projekta un zinātniskā darbības;
 • gūt jaunus kontaktus un jaunus sadarbības partnerus;
 • veicināt sadarbību starp Jūsu institūcijas zinātniekiem un uzņēmējiem;
 • apmainīties ar paraugpraksi;
 • piedalīties Latvijas konkurētspējas paaugstināšanas iniciatīvu noteikšanā.


Darba kārtība ir pieejama Foruma mājaslapā: www.economicforum.lv

Papildu informācija un reģistrācija: Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, +371-20207092, e-mail:

Aicinām Jūs būt par III Starptautiskā Ekonomikas Foruma dalībnieku!

Powered by Elxis - Open Source CMS