Aizstāvēšana

24-10-2019

2019. gada 11. novembrī plkst.15.30 Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Zinātņu mājā, 802. auditorijā, Jelgavas ielā 3, LU Medicīnas, Farmācijas un Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

KASPARS PEKSIS

aizstāvēs promocijas darbu "Deguna ārējo struktūru un elpošanas funkcijas attīstības sakarību izpēte dzīves laikā" medicīnas zinātņu doktora grāda iegūšanai internās medicīnas apakšnozarē.

Recenzenti: Dr.med. Gustavs Latkovskis (Latvijas Universitāte); Dr.med. Sauļus Vaitkus (Lietuvas veselības zinātņu universitāte); Dr.med. Hans Bērboms (Behrbohm, Humbolta Universitāte, Vācija).

Ar darbu var iepazīties LU Bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

***

2019. gada 22. novembrī plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.admin.) aizstāvēs

CHRISTOPH SCHREDER.

Tēma - „Organizāciju mācīšanās un cilvēkresursu vadīšanas ietekme uz organizāciju sniegumu: Austrijas uzņēmumu piemērs".

Recenzenti: Dr.sc.admin. Andrejs Cekuls (Latvijas Universitāte); Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva (RISEBA); Dr.oec. Tatjana Tambovceva (Rīgas Tehniskā universitāte). 

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

* * *

2019. gada 22. novembrī plkst. 12.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.admin.) aizstāvēs

HELMUT BIRNLEITNER.

Tēma - „Lēmumu pieņemšanas par ārvalstu investīcijām autorūpniecībā ietekmējošie faktori".

Recenzenti: Dr.habil.oec. Baiba Rivža (Latvijas Lauksaimniecības universitāte); Dr.oec. Kārlis Ketners (Banku Augstskola); Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva (RISEBA).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2019. gada 2. decembrī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

SNIEDZE LAIVACUMA

aizstāvēs promocijas darbu "Ehinokokozes diagnostikas pilnveidošana, izmantojot etioloģiskus, bioķīmiskus, imunoloģiskus un imūnģenētiskus marķierus, un riska faktoru apzināšana Latvijā".

Recenzenti: Dr.med. Dace Zavadska (Rīgas Stradiņa universitāte); Dr.med. Sauļus Čaplinskas, (Infekciju slimību un AIDS centrs Viļņā, Lietuva); Dr.biol. Muza Kirjušina (Daugavpils Universitāte, Dzīvības Zinātņu un Tehnoloģijas Institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un tā kopsavilkumiem RSU mājaslapā.

***

ILZES MIĶELSONES promocijas darbam „Vērtību sistēma arhitektūras praksē", kas tiks aizstāvēts arhitektūras doktora zinātniskā grāda iegūšanai 2019. gada 30. oktobrī plkst. 11.00 RTU Arhitektūras fakultātē, Arhitektūras nozares promocijas padomes „RTU P-10" atklātā sēdē, Rīgā, Ķīpsalas ielā 6-433, ir nozīmēta papildu recenzente: Dr.arch. Daiga Skujāne (LLU).

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes promocijas padome 2019. gada 4. septembra atklātā sēdē piešķīra ANASTASIJAI JUMAKOVAI zinātnisko doktora grādu, zinātnes doktors (Ph.D) juridiskajā zinātnē. Balsošanas rezultāti: par - 6 , pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes promocijas padome 2019. gada 10. septembra atklātā sēdē piešķīra ILONAI KRONBERGAI zinātnisko doktora grādu, zinātnes doktors (Ph.D) juridiskajā zinātnē. Balsošanas rezultāti: par - 9 , pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU inženierzinātņu nozares promocijas padome P-07 2019. gada 16. oktobra sēdē piešķīra ARTŪRAM STEPČENKO inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU inženierzinātņu nozares promocijas padome P-07 2019. gada 21. oktobra sēdē piešķīra RŪTAI PIRTAI inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

Pēdējā atjaunošana 6-11-2019
Powered by Elxis - Open Source CMS