LU Cietvielu fizikas institūts izsludina konkursu uz vadītāju vietu

24-10-2019

LU Cietvielu fizikas institūts izsludina konkursu uz vadītāju vietu sekojošās struktūrvienībās: Ķīmijas tehnoloģiju laboratorijā; Segnetoelektrisko materiālu laboratorijā, EXAFS spektroskopijas laboratorijā un Radiācijas fizikas laboratorijā.

Amata pienākumu veikšanai nepieciešamās prasības

1. Izglītība: Doktora vai Habilitētā doktora zinātniskais grāds fizikā vai pielīdzināmā zinātnes nozarē;

2. Profesionālā pieredze:

- pieredze pētnieciskas struktūrvienības vai zinātnisku projektu vadīšanā;

- pieredze sadarbībā ar eksperimentālajām grupām ārpus savas laboratorijas.

3. Profesionālas prasmes:

Ķīmijas tehnoloģiju laboratorijas vadītājam:

- laboratorijā esošo dažādu materiālu sintēzei izmantojamo iekārtu pārzināšana;

- ar ķīmisko vielu glabāšanu, izmantošanu, kā arī sintēzes procesiem saistītu specifisku drošības noteikumu pārzināšana;

- pieredze darbā ar studentiem.

Segnetoelektrisko materiālu laboratorijas vadītājam:

- pārzināt specifisko segnetoelektrisko materiālu teoriju, kristālografisko struktūru, fāžu pāreju īpatnības šajos materiālos;

- pieredze segnetoelektrisko materiālu (tai skaitā keramikas un plāno kārtiņu) iegūšanas tehnoloģijās;

- pieredze segnetoelektrisko materiālu raksturošanas eksperimentālajās metodēs;

- spēja orientēties segnetoelektrisko materiālu pielietošanas daudzveidībā.

Radiācijas fizikas laboratorijas vadītājam:

- pamatos pārzināt teorētisko un eksperimentālo un kodolu struktūras pētījumu metodikas;

- orientēties kodolfizikas metožu izmantošanā apkārtējās vides un fizikālo procesu pētījumos.

EXAFS spektroskopijas laboratorijas vadītājam:

- specializācija EXAFS analīzē un rezultātu interpretācijā (modelēšānā);

- pieredze darbā ar liela mēroga iekārtām (large scale facilities);

- pieredze darbā ar studentiem.

4. Citas prasmes:

- sadarbības, saskarsmes un komunikācijas prasmes;

- spēja sadarboties ar citām Institūta laboratorijām un ārējiem klientiem;

- prasme lietišķi risināt darba jautājumus gan ar laboratorijas personālu, gan ar LU CFI  administrāciju;

- spēja veicināt personāla profesionālo izaugsmi un atjaunošanos;

- spēja piesaistīt projektus ar nacionālo un starptautisko finansējumu;

- prasme ikdienas darbā izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Iesniedzamie dokumenti

Pretendents ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc konkursa izsludināšanas dienas iesniedz LU CFI Personāla daļā šādus dokumentus:

- iesniegumu par piedalīšanos konkursā;

- dokumentu norakstus, kas apliecina nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus,

- pretendenta dzīves un darba gājumu (curriculum vitae), kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze, publicēto darbu sarakstu pēdējo 6 gadu laikā, vadīto projektu sarakstu;

- citus dokumentus, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju.

Laboratorijas vadītājs tiks ievēlēts LU Cietvielu fizikas institūta Zinātniskās padomes sēdē. Pirms vēlēšanām notiks pretendentu uzklausīšana paplašinātās Zinātniskās padomes sēdē par viņu redzējumu par laboratorijas vietu LU CFI un tās attīstības plānu.

Pieteikumi iesniedzami mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas brīža, Ķengaraga ielā 8, 338. istabā vai sekretariātā 204. istabā. Tālrunis uzziņām 67260556.

Powered by Elxis - Open Source CMS