IN MEMORIAM

24-10-2019

ALEKSANDRS URBAHS
(1958 -2019)

Dr.habil.sc.ing. prfesors Aleksandrs Urbahs dzimis 1958. gadā. 1981. gadā beidzis studijas Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūtā (vēlāk Rīgas aviācijas universitāte), Mehānikas fakultātē, kur uzsācis arī darba gaitas kā asistents, vēlāk kļūstot par profesoru un Mehānikas fakultātes dekānu.

1992. gadā prof. A. Urbahs ieguva doktora grādu inženierzinātnēs un 1997. gadā - habilitētā doktora grādu.

Līdz 1999. gadam prof. A. Urbahs strādāja Rīgas aviācijas universitātē, ieņemot šīs universitātes Mehānikas fakultātes prodekāna un vēlāk dekāna amatus.

1999. gadā prof. A. Urbahs kļuva par RTU TMF Transportmašīnu tehnoloģiju institūta direktoru, Transportmašīnu datormodelēšanas un tehnoloģiju katedras profesoru un katedras vadītāju pēc Rīgas Aviācijas universitātes likvidācijas un visu tehnisko specialitāšu studiju programmu iekļaušanas RTU tolaik Transporta un mašīnzinību fakultātes programmās.

Kopš 2012. gada Aleksandrs Urbahs bija vēlēts Aeronautikas institūta direktors, kas tika izveidots, apvienojot Transportmašīnu tehnoloģiju un Aviācijas institūtus. Vadījis Aeronautikas tehnoloģiju katedru. Profesors A. Urbahs tika apstiprināts arī Latvijas Civilās Aviācijas aģentūrā kā Aeronautikas institūta Tehniskās apkopes mācību organizācijas (TAMO) (tika apstiprināta atbilstoši Eiropas Aviācijas drošības aģentūras prasībām) atbildīgais pārvaldnieks.

Daudzus gadus profesors A. Urbahs bija Transporta un satiksmes nozares apakšnozaru: „Gaisa transports un infrastruktūra", "Ūdens transports un infrastruktūra", „Sauszemes transports un infrastruktūra", „Telemātika un loģistika" RTU promocijas Padomes priekšsēdētājs, Latvijas Zinātņu padomes eksperts; bijis padomes loceklis tādās RTU profesoru padomēs kā "Mehānika" un "Mašīnzinātnes", bijis arī Latvijas Jūras akadēmijas profesoru padomes loceklis.

Savās darba gaitās RTU prof. A. Urbahs bija vairāk nekā 50 starptautisku un nacionālu zinātnisku projektu un līgumdarbu zinātniskais vadītājs. Pēdējie no tiem - ERAF projekts "Mobilās kosmosa vidē testēšanas iekārtas "Metamorphosis" prototipa izstrāde transportēšanai intermodālajā satiksmē un LZP projekts "Aerokosmiskās sistēmas projektēšana un modelēšana piko- un nanosatelītu palaišanai zemes orbītā" (LatLaunch).

Profesora A. Urbaha zinātniskās darbības galvenie virzieni bija Aerokosmiskās tehnoloģijas, Bezpilota gaisa/jūras/sauszemes aparāti, Nanostrukturētie materiāli - mašīnu detaļu virsmu atjaunošanas un aizsardzības tehnoloģijas, Vakuumtehnoloģijas, Mašīnu un speciālo robotu automatizēta projektēšana, Mašīnu bojājumu diagnosticēšana ar akustiskās emisijas metodi, loģistika un transporta sistēmas.

Profesors A. Urbahs ir vairāk nekā 300 zinātnisku un mācību publikāciju autors, t.sk. 4 zinātnisko monogrāfiju, vairāk nekā 160 zinātnisku rakstu, 34 patentu t.sk Eiropas, autors. Ārpus Latvijas viņa darbi publicēti Vācijā, Francijā, ASV, Kanādā, Ķīnā,  Polijā, Bulgārijā, Lietuvā, Krievijā, Baltkrievijā, Portugālē,  Norvēģijā u.c.

Prof. A. Urbahs darbojās arī kā eksperts vairākās komisijās, piemēram, "Mašīnzinātne", "Mašīnbūves tehnoloģija", "Nanotehnoloģijas mašīnbūve", "Bezpilotu lidaparāti" u. c., bija vairāku zinātnisku žurnālu galvenais redaktors un redkolēģijas loceklis.

Prof. A.Urbahs bija IZM Profesijas standarta „Transporta sistēmu inženieris" izstrādes darba grupas vadītājs, IZM Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra eksperts, 3 dažāda līmeņa RTU studiju programmu direktors.

2017. gadā prof. A. Urbahs tika ievēlēts par Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli.

Sit tibi terra levis!

Latvijas Zinātņu akadēmija

Powered by Elxis - Open Source CMS