APSTIPRINĀTAS EKSPERTU KOMISIJAS

24-10-2019

Latvijas Zinātnes padome saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 320 „Latvijas Zinātnes padomes ekspertu tiesību piešķiršanas un ekspertu komisiju izveides kārtība" 27. punktu un, pamatojoties uz Vēlēšanu komisijas 2019. gada 8. oktobra sēdes protokolu, apstiprina ekspertu komisijas šādā sastāvā:

Dabaszinātņu ekspertu komisija

Felikss SADIRBAJEVS (matemātika), Kārlis ČERĀNS (datorzinātne un informātika), Vjačeslavs KAŠČEJEVS (fizika un astronomija), Aivars VEMBRIS (fizika un astronomija), Pavels ARSENJANS (ķīmija), Kristaps JAUDZEMS (ķīmija), Aigars JIRGENSONS (ķīmija), Māris TURKS (ķīmija), Oļģerts NIKODEMUS (zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes), Andris ZELTIŅŠ (bioloģija).

Inženierzinātņu un tehnoloģiju ekspertu komisija

Tālis JUHNA (būvniecības un transporta inženierzinātnes), Jānis KAMINSKIS (būvniecības un transporta inženierzinātnes), Jānis GRABIS (elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas), Jānis GRUNDSPEŅĶIS (elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas), Roberts KADIĶIS (elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas), Andris ČATE (mašīnbūve un mehānika), Olga KONONOVA (mašīnbūve un mehānika), Dagnija LOČA (ķīmijas inženierzinātne), Jānis RIŽIKOVS (ķīmijas inženierzinātne), Andris ŠUTKA (materiālzinātne), Gatis BAŽBAUERS (vides inženierija un enerģētika), Aigars LAIZĀNS (vides inženierija un enerģētika), Anna MUTULE (vides inženierija un enerģētika), Raimonds MEIJA (nanotehnoloģija), Evita STRAUMĪTE (citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas).

Medicīnas un veselības zinātņu ekspertu komisija

Edgars LIEPIŅŠ (medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija), Modra MUROVSKA (medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija), Jānis GARDOVSKIS (klīniskā medicīna), Guntis KARELIS (klīniskā medicīna), Dace ZAVADSKA (klīniskā medicīna), Gunta KRŪMIŅA (veselības un sporta zinātnes), Ivars VANADZIŅŠ (veselības un sporta zinātnes), Dāvids FRIDMANIS (medicīniskā biotehnoloģija), Gunta LAZDĀNE (citas medicīnas un veselības zinātnes, tai skaitā tiesu medicīniskā ekspertīze).

Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu ekspertu komisija

Biruta BANKINA (lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne), Tālis GAITNIEKS (lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne), Gunārs LĀCIS (lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne), Ilze SKRABULE (lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne), Līga PAURA (dzīvnieku un piena lopkopības zinātne), Kaspars KOVAĻENKO (veterinārmedicīnas zinātne), Anda VALDOVSKA (veterinārmedicīnas zinātne), Raimonds KASPARINSKIS (lauksaimniecības biotehnoloģija).

Sociālo zinātņu ekspertu komisija

Anita PIPERE (psiholoģija), Dzintra ATSTĀJA (ekonomika un uzņēmējdarbība), Astra AUZIŅA-EMSIŅA (ekonomika un uzņēmējdarbība), Ineta GEIPELE (ekonomika un uzņēmējdarbība), Baiba RIVŽA (ekonomika un uzņēmējdarbība), Andra ZVIRBULE (ekonomika un uzņēmējdarbība), Velta ĻUBKINA (izglītības zinātnes), Miķelis GRĪVIŅŠ (socioloģija un sociālais darbs), Vadims MANTROVS (tiesību zinātne), Andris SPRŪDS (politikas zinātne), Zaiga KRIŠJĀNE (sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija), Agnese DĀVIDSONE (plašsaziņas līdzekļi un komunikācija).

Humanitāro un mākslas zinātņu ekspertu komisija

Inese RUNCE (vēsture un arheoloģija), Gunita ZARIŅA (vēsture un arheoloģija), Eva EGLĀJA-KRISTSONE (valodniecība un literatūrzinātne), Andra KALNAČA (valodniecība un literatūrzinātne), Raivis BIČEVSKIS (filozofija, ētika un reliģija), Solveiga KRŪMIŅA-KOŅKOVA (filozofija, ētika un reliģija), Anita STAŠULĀNE (filozofija, ētika un reliģija), Rūta MUKTUPĀVELA (mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra).

Ekspertu komisijas ir LZP organizatoriskās struktūras būtiska sastāvdaļa. Tās tiek iesaistītas visos ar zinātnes pārvaldību saistītajos procesos, nodrošinot saikni starp valdību un zinātnisko sabiedrību, piemēram, sniedzot viedokli Izglītības un zinātnes ministrijai, Ministru kabinetam, Saeimai vai starptautiskām organizācijām.

Sagatavoja Ingmārs Kreišmanis,
LZP vecākais eksperts

Powered by Elxis - Open Source CMS