IZM: FINANSĒJUMS ZINĀTNEI UN CITĀM PRIORITĀTĒM 2020. GADĀ STIPRINĀS IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES NOZARI

24-10-2019

2019. gada 11. oktobrī Ministru Kabinets atbalstīja likumprojektu "Par valsts budžetu 2020. gadam", kurā paredzēts papildu finansējums izglītības un zinātnes nozarei vairāk nekā 30 miljonu eiro apmērā. 23 miljoni eiro paredzēti pedagogu darba samaksas kāpuma grafika izpildei un 8 miljoni - papildu finansējums zinātnei. Tas paredzēts fundamentālajiem un lietišķajiem pētījumiem, nozaru valsts pētījumu programmām, zinātnisko institūciju starptautiskam novērtējumam, kā arī dalībai starptautiskās organizācijās - Eiropas Kodolpētniecības organizācijā CERN un Eiropas Kosmosa aģentūrā EKA. 11. oktobrī atbalstītajā likumprojektā „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam" paredzēts finansējuma pieaugums zinātnei arī nākamajos gados.

"Ņemot vērā to, ka ne visām nozarēm izdevās saņemt papildu finansējumu, IZM panākto finansējuma palielinājumu uzskatām par labu panākumu. Turklāt, palielinot finansējumu zinātnei, esam soli tuvāk Latvijas ekonomiskajai izaugsmei ilgtermiņā, domāšanas maiņai sabiedrībā un pētniecības potenciāla stiprināšanai Eiropā un pasaulē," vērtēja izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.

Palielinot finansējumu fundamentālo un lietišķo pētījumu programmās, tiks veicināta zinātnes izcilība visās zinātņu nozarēs, radītas jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas zinātņu nozaru grupās - dabaszinātnēs, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, medicīnas un veselības zinātnēs, lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnēs, sociālajās zinātnēs, humanitārajās un mākslas zinātnēs.

Latvijas pievienošanās CERN asociētās valsts statusā veicinās Latvijas zinātnieku dalību CERN eksperimentos un iespējas radīt pasaules līmeņa fundamentālās un lietišķās zināšanas, kas sekmēs Latvijas zinātnisko darbinieku sniegumu starptautiskās pētniecības programmās, ļaus veikt starpdisciplinārus pētījumus un piesaistīt zinātnisko personālu darbam Latvijā, tādējādi veicinot Latvijas tautsaimniecības attīstību.

Īstenojot augstas sarežģītības kosmosa tehnoloģiju projektus sadarbībā ar EKA un Eiropas kosmosa industriju, Latvijas zinātniskie institūti un augsto tehnoloģiju uzņēmumi paaugstinās pētniecisko izcilību un attīstīs inovatīvo kapacitāti, tādejādi sniedzot ieguldījumu augstākas pievienotās vērtības tautsaimniecības attīstībai Latvijā.

Valsts pētījumu programmas kā valsts pasūtījums zinātnē ir instruments, ar kura palīdzību tiek identificēti un pētīti Latvijas ilgtspējai un attīstībai nozīmīgākie jautājumi, kuru risināšanai nepieciešams fokusēt Latvijas zinātnisko institūciju darbu. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt, ka valsts stratēģiski investē budžeta līdzekļus zinātniskajā darbībā, lai radītu labvēlīgus apstākļus Latvijas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai, tajā skaitā valsts drošībai un ekonomiskās izaugsmes stimulēšanai, sabiedrības attīstībai un kultūras mantojuma saglabāšanai.

Papildu finansējums 2020. gadā paredzēts arī jaunatnes politikas valsts programmai un studējošo un studiju kreditēšanas sistēmas maiņai, kā arī sportistu sagatavošanai un dalības nodrošināšanai 2020. gada Vasaras Olimpiskajās spēlēs un Vasaras Paralimpiskajās spēlēs Tokijā, Japānā.

Powered by Elxis - Open Source CMS