LZA SENĀTA LĒMUMI

24-10-2019

LZA Senāts 2019. gada 15. oktobra sēdē nolēma:

1. Piešķirt LZA Senāta Atzinības rakstu akadēmiķei Raitai Karnītei par nesavtīgu un sekmīgu darbu Latvijas Zinātņu akadēmijas zinātniskās un administratīvās veiktspējas stiprināšanā.

2. Apstiprināt LZA jauno locekļu izvērtēšanas komisiju 2019. gada vēlēšanās sekojošā sastāvā: Ojārs Spārītis, Raita Karnīte, Jānis Spīgulis, Baiba Rivža, Pēteris Trapencieris.

LZA Senāta priekšsēdētāja p. i. Tālavs Jundzis
LZA Senāta zinātniskā sekretāre Alma Edžiņa


LZA Senāta priekšsēdētāja p. i. Tālavs Jundzis, akadēmiķe Raita Karnīte,
LZA prezidents Ojārs Spārītis

Foto - K. Broks

Powered by Elxis - Open Source CMS