IN MEMORIAM. Vitauts Tamužs (2.12.1935.–2.11.2019.)

6-11-2019

Latvijas zinātni ir skāris smags zaudējums - š.g. 2. novembrī mūžībā aizgājis Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, Dr.habil.sc.ing., profesors Vitauts Tamužs.

Vitauts Tamužs dzimis 1935. gada 2. decembrī Rīgā. 1959. gadā viņš absolvēja Maskavas Valsts universitātes Mehānikas un matemātikas fakultāti. 1963. gadā kļuva par fizikas un matemātikas zinātņu kandidātu. 1964. gadā, atgriežoties Latvijā, sāka strādāt Rīgas Politehniskajā institūtā un vēlāk pārgāja uz ZA Polimēru mehānikas institūtu. 1973. gadā Latvijas Zinātņu akadēmijā viņš kļuva par fizikas un matemātikas zinātņu doktoru, bet 1992. gadā ieguva habilitēta doktora grādu inženierzinātnēs.

Polimēru un kompozīto materiālu mehānikas speciālists, 1980. gadā Vitauts Tamužs tika ievēlēts par LZA korespondētājlocekli, bet 1992. gadā par Latvijas Zinātņu akadēmijas īsteno locekli. V. Tamužs ilgus gadus vadījis Dinamikas un sabrukšanas procesu izpētes zinātnisko laboratoriju Polimēru mehānikas institūtā, pildot arī institūta direktora vietnieka pienākumus no 1975. līdz 1986. gadam. V. Tamužs bija viens no tiem, kurš veicināja institūta atpazīstamību gan austrumos, gan rietumos, veidojot Rīgas materiālu mehānikas zinātnisko skolu. To sekmēja paralēlais pedagoģiskais darbs Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātē - no 1967. līdz 1975. strādājot par docentu, un no 1975. gada - par profesoru, kā arī darbs starptautiski plaši pazīstamā zinātniskā žurnāla "Механика Композитных Материалов" (žurnāls krievu valodā tiek izplatīts postpadomju valstīs un angļu valodā rietumos (Springer)) redakcijā. Akadēmiķis ir vadījis pētījumus daudzos starptautiskos projektos. Pētījumu rezultāti tika atspoguļoti astoņās monogrāfijās un vairāk nekā trīs simtos publicēto žurnālu zinātniskos rakstos dažādu valstu zinātniskajos žurnālos. Monogrāfija A.Malmeisters, V.Tamuzs, G.Teters. Mechanik der Polymerwerkstoffe. Riga: Zinatne (vācu tulkojums: Akademie-Verlag.-Berlin, 1977, 597 lpp.) tika iztulkota vairākās valodās un kļuva par vienu no nozīmīgākajām grāmatām kompozīto materiālu mehānikas jomā. No 1992. līdz 2008. gadam V.Tamužs vadījis Latvijas nacionālo Mehānikas komiteju.

V. Tamuža zinātniskā darbība ir bijusi starptautiski pamanīta, viņu aicināja lasīt lekcijas un veikt kopīgus pētījumus ārvalstu universitātēs ASV, Vācijā, Francijā, Zviedrijā, Grieķijā, Ķīnā, Dānijā, Korejā un bijušajās sociālistiskajās valstīs un republikās. Viņš tika apbalvots ar LPSR valsts prēmiju (1983), PSRS valsts prēmiju (1985), saņēmis LZA F. Candera balvu (1981), LZA un AS "Grindeks" balvu (2000), LZA Lielo medaļu (2008), un citus apbalvojumus.

V. Tamužs ir bijis loceklis prestižās starptautiskajās organizācijās:  International Union of Theoretical and Applied Mechanics (1993), International Society for the Interaction of Mechanics and Mathematics (1989), Council of European Society of Composite Materials (1998) un starptautisko zinātnisko žurnālu redkolēģijās, Academia Europaea (1995) un Eiropas Zinātņu akadēmijā (2003).

Labiem darbiem pilnā dzīve ir noslēgusies. Tagad, kad mēs debesīs vērojam moderno lidmašīnu vai jūrā jaunu kuģi, kuri būvēti arvien vairāk izmantojot jaunos polimēru un kompozītu materiālus, vienmēr atcerēsimies un leposimies ar to, ka akadēmiķis Vitauts Tamužs ir daudz darījis, lai tā būtu.

Atvadīšanās no Vitauta Tamuža notiks sestdien, 9. novembrī, plkst. 11.00, Varoņu ielā 3A, Rīgas Kremācijas centra Atvadu zālē.  

Pēdējā atjaunošana 6-11-2019
Powered by Elxis - Open Source CMS