KASPARA BUŠA BALVA MEŽA EKOLOĢIJĀ UN MEŽKOPĪBĀ

13-11-2019

Latvijas Zinātņu akadēmija un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija izsludina konkursu par

KASPARA BUŠA BALVAS MEŽA EKOLOĢIJĀ UN MEŽKOPĪBĀ
piešķiršanu

(Apstiprināts: LZA prezidijā 23.09.2019., LLMZA prezidijā 17.09.2019.)

Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas un Latvijas meža nozares KASPARA BUŠA BALVA MEŽA EKOLOĢIJĀ UN MEŽKOPĪBĀ (turpmāk - KASPARA BUŠA BALVA) izveidota 2019. gadā, godinot izcilā latviešu mežzinātnieka simtgadi. KASPARA BUŠA BALVA tiek piešķirta ne retāk kā reizi divos gados par fundamentāliem un lietišķiem pētījumiem meža ekoloģijā un mežkopībā, kas būtiski sekmējuši Latvijas meža ekosistēmu izzināšanu ciešā saistībā ar meža komerciālās vērtības palielināšanu.

KASPARA BUŠA BALVU piešķir individuāliem zinātniekiem par nozīmīgu zinātnisko veikumu: publicētām monogrāfijām vai vienotas tematikas zinātniskā darba rezultātu apkopojumu.

Kandidātus KASPARA BUŠA BALVAI var izvirzīt Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļa, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas Prezidijs, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta ''Silava'' Zinātniskā padome un citu zinātnisko organizāciju augstākās lēmējinstitūcijas, kuru darbības un attīstības stratēģijā paredzēti Latvijas meža nozari atbalstoši zinātniskie pētījumi meža ekoloģijā un mežkopībā.

KASPARA BUŠA BALVAS piešķiršanai iesniegtos darbus vērtē ekspertu komisija, kuru pēc balvas fonda veidotāja ierosinājuma apstiprina Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļa.

KASPARA BUŠA BALVA MEŽA EKOLOĢIJĀ UN MEŽKOPĪBĀ pretendentiem līdz 2019. gada 11. decembrim jāiesniedz LZA LMZN zinātniskajai sekretārei Ligitai Āzenai, Akadēmijas laukumā 1., Rīgā, LV 1050. Tel. 67223448, mob. 2915144, e-pasts :

1) izvirzītāja ieteikums,

2) ziņas par autoru (Curriculum vitae), norādot darba un mājas adresi, tālruni, elektroniskā pasta adresi.

Pēdējā atjaunošana 13-11-2019
Powered by Elxis - Open Source CMS